Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gäddeholm - ett kommunalt risktagande

Annons

Det är stora oklarheter i beslutet kring exploateringen av Gäddeholm, inte minst när det gäller de ekonomiska förutsättningarna och villkoren för staden. Infrastrukturkostnaderna som presenterats tar inte upp investeringar i skolor och förskolor och inte heller har frågan om till exempel vatten, avlopp och fjärrvärme berörts. I planen lovas två tillfartsvägar, två busslinjer, skolor, närservice, idrottsanläggning och allaktivitetshus. Inget av detta finns finansierat eller budgeterat. Idag saknar flera av våra områden utanför tätorten en reellt fungerande lokaltrafik, men i översiktsplanen för Gäddeholm lovas två trafiklinjer.

Exploateringskostnaden som presenteras är 1,2 miljarder, en summa som inte kommer att räcka på långa vägar. Vilka risker tar staden på sig under processen? Självklart måste kalkylen också innehålla en riskanalys med frågor som, vilka kostnader är det för staden om endast en etapp blir byggd?

Förslaget till översiktsplan innebär att man bygger en ny "stad utanför staden". Att bygga en ny stad är både oklokt och dumt eftersom redan befintlig infrastruktur inte kan användas. Det kräver omfattande investeringar och vi får en flygplats mitt emellan stadens centrum och den nya stadsdelen eller staden. Exploateringsskalan/takten är för omfattande. Byggnation kan självklart ske men det måste ske på marknadens villkor och utifrån efterfrågan. Vår bild är också att vi inte skall skapa en ny stadsdel i Västerås utan låta exploateringen ske i långsam takt. Förslaget kommer också att utgöra hinder för andra områden i Västerås som vill utvecklas och exploateras. Vi vill att hela Västerås ska leva och utvecklas och att lokala initiativ uppmuntras.

Erbjud istället hela eller delar av Gäddeholm på marknaden för att se om det finns någon som är beredd att köpa hela eller delar av området. Då vet vi om det verkligen finns intresse för exploatering av ett nytt område. Jordbruksmarken är ytterligare något som Västerås stad omedelbart kan stycka av och sälja.

I Västeråsalliansen vill vi istället ge hela Västerås möjlighet att utvecklas. Vi är övertygade om att det är en styrka att låta landsbygd, byar och mindre bebyggelsecentra utanför Västerås tätort växa utifrån sina särskilda förutsättningar vilket ger möjligheter till olika slags bebyggelse beroende på hur om- givningen är beskaffad.

Vi tror att den storskaliga bostadsbebyggelsen endast bör ske i absolut närhet till nuvarande delar av stadsbebyggelsen och i närhet av arbetsplatser såsom planeras utefter Mälarstranden, vid Barkarö, i anslutning till Billsta/Rönnby, på Nordanby etcetera och i centrala staden. Att bygga upp satellitstäder långt från centrala delar av städerna har i de flesta fall visat sig bli missgrepp genom att sådana ger litet utrymme för den samhällsservice som krävs i stadsbebyggelse.

Med en mångfald av boendeformer anpassade till sina förutsättningar i skala och utformning får Västerås en konkurrensfördel och trivselfaktor utöver det vanliga. Detta i sin tur leder till att Västerås kan locka till sig nya invånare och att företag kan etablera sig och i sin tur investera i olika projekt.

Elisabeth Unell (m)

Bengt-Åke Nilsson (fp)

Elisabet Fridén (kd)

Lars Kallsäby (c)

Andreas Porswald (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons