Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Garanti ger barnomsorgformer

Annons

Det ohållbara systemet för barnomsorg i Västerås måste åtgärdas. Detta har vi i oppositionen (folkpartiet, moderata, kristdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet) påtalat i tidigare debattinlägg i VLT och i debatter i kommunfullmäktige där vi kommit med konstruktiva förslag som majoritetspartierna avslagit. Det system vi har i Västerås bygger på att föräldrar avslutar sin föräldraledighet i augusti för att få en plats till sitt barn. Föräldrar som har behov av barnomsorgsplats andra tider på året straffas med lång kötid eller eventuellt erbjudande om plats långt från hemmet. Ska politikerna börja styra familjerna också när det gäller tidpunkt för barnafödande?

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda plats i barnomsorgen "utan oskäligt dröjsmål", det vill säga inom tre till fyra månader efter att föräldrarna anmält att barnet behöver plats. Incitament ser ut att behöva skapas för att uppfylla lagens intentioner. Vi föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att man i Västerås utreder ett förslag om en utvecklad barnomsorgsgaranti där föräldrar ska kunna få barnomsorg till sitt barn inom fyra månader. En ekonomisk kompensation skulle kunna utgå till föräldrar om garantin ej uppfylls.

I tidigare debattinlägg ondgör sig Britt Sandström (s) över begreppet barnomsorg som vi i oppositionen använder mycket medvetet när det gäller de minsta barnen. Britt Sandström hävdar också att det livslånga lärandet börjar i förskolan, vilket är oförskämt mot alla föräldrar som vet att deras barn redan som nyfödda startar sitt livslånga lärande där föräldrarna är deras viktigaste läromästare. Föräldraskapet måste uppvärderas. Det är föräldrarna som är experter på sina egna barn.

Pedagogiskt förhållningssätt ska genomsyra all barnpedagogisk verksamhet oavsett var den bedrivs, men för de minsta barnen måste trygghet och omsorg vara i fokus. Redan tidigt behöver barn känna sig bekräftade som individer. Lekens betydelse och närhet till vuxna, som har tid att ge barnen uppmärksamhet och trygghet, kan inte överskattas!

Vi vill värna om all barnomsorg där kommunala och alternativa daghem liksom familjedaghem i såväl kommunal som alternativ regi ingår. Villkoren ska vara desamma. Fler barnomsorgsmodeller ska kunna växa fram, där kvalitetskrav självklart ska gälla. Att starta eget eller bilda ekonomisk förening inom dagbarnvårdarverksamhet, där man också kan vara dagbarnvårdare åt egna barn, är några förslag. Målet, ett flexibelt barnomsorgssystem, skulle gagna familjers valfrihet och samtidigt minska trycket på de kommunala daghemmen. "Frivilligheten" i valet av barnomsorg får en reell innebörd först när detta mål är uppfyllt!

Bengt-Åke Nilsson

Elisabeth Unell

Elisabet Fridén

Andreas Porswald

Lars Kallsäby

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons