Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gärna nya bostäder men på rätt plats

Annons

Inom många områden i Västerås går det att komplettera med nya hus för att bland annat få ett mera varierat och större utbud av bostäder och för att skapa förutsättningar för att kunna behålla eller öka servicenivån inom området. Men när man kompletterar med nya hus måste det ske i samförstånd med de kringboende. Det är helt oacceptabelt att köra över en mycket stark opinion, som socialdemokraterna nu gör med stöd av vänsterpartiet i kvarteret Flygaren på Hamre, där man vill bygga bostäder på barnens fotbollsplaner trots att det finns annan närbelägen mark, som lämpar sig bättre.

Ett annat exempel på en komplettering, som vi i oppositionen motsatt oss, är planerna på parhus på en smal grönyta utefter Mileniigatan mellan Drottninggatan och Åsgatan. Också här är det ett kompakt motstånd från de närboende. Bland annat är de boende på Jakobshöjden starkt kritiska och flera anser att de får sin utsikt förstörd. En utsikt som är mycket betydelsefull för en äldre person, som vistas i sin bostad en stor del av dygnet.

Vi har därför sagt nej till dessa två hus men socialdemokraterna har med stöd av vänsterpartiet drivit igenom detaljplanen.

Socialdemokraterna kritiserar vårt agerande i byggnadsnämnden och menar att vi inte tar ansvar för Västerås bostads-försörjning. Det är kvalificerat struntprat. De två husen på Mileniigatan spelar ur bostadsförsörjningssynpunkt ingen roll. Och socialdemokraternas makt-fullkomliga och arroganta agerande i kvarteret Flygaren har snarare försämrat än förbättrat bostadsförsörjningen då agerandet lett till överklaganden och det är ytterst osäkert om något byggande kommer till stånd.

Vi anser att man vid all komplettering ska lämna idrottsplaner och etablerade grönytor i fred. Barn och ungdomar måste ha möjligheter till fysiska aktiviteter i närområdet. Det är en viktig folkhälsoaspekt. Dåligt utnyttjade parkeringsplatser eller områden som används för olika typer av upplag och liknande är där-emot lämpliga områden för kompletteringar. Ett sådant område är kvarteren Ludvig och Mimer på Östermalm där det nu i politiskt samförstånd skall byggas bostäder och verksamhetslokaler.

Ett annat område är den stora centralt belägna parkeringsplatsen väster om Svartån och söder om Bryggargården. Vi menar att den går att använda bättre och vill utlysa en arkitekttävling för att få fram olika idéer om hur den kan rymma såväl parkering som bostäder och verksamhetslokaler.

Eventuellt bör man också se om inte befintliga hus på norra sidan om Biskopsgatan ska ingå i projektet.

Vi vill se ett spännande, väl gestaltat bostadskvarter med inslag av verksamhetslokaler där skalan är måttfull och byggnaderna underordnar sig Domkyrkan och andra kulturhistoriska byggnader i omgivningen. Husen ska byggas i sunda mate-rial och med inslag av modern energiteknik. Det är ett av våra konstruktiva bidrag till bostads-försörjningen i Västerås.

Claes Kugelberg (m)

Henrik Östman (fp)

Mikael Vilbaste (mp)

Thord Emdén (kd)

Ulf Jansson (c)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons