Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge eleverna arbetsro i skolan

Annons

Målet, att vi i Västerås ska ha en skola som präglas av arbetsro och trygghet och där eleverna tillägnar sig goda kunskaper, råder det knappast någon politisk oenighet om. Tyvärr har vi långt kvar dit.

De resultat vi har sett i Västerås skolor de senaste åren är beklämmande.

Andelen elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg i något av basämnena i matematik, svenska eller engelska är 14 procent och då får vi inte glömma att vi enbart talar om engelska, svenska och matematik.

För alla ämnen är resultatet betydligt sämre.

Vi ser även nedslående resultat i gymnasieskolan. Andelen elever som lämnar gymnasiet med grundläggande behörighet är inte med än 71 procent. Den gymnasieskola som skulle vara till för alla, lämnar nästan var tredje elev efter sig!

När Västeråseleverna årligen tillfrågas om deras upplevelse av skolan, är det frågan om arbetsro som får allra lägst betyg.

Vi är övertygade om att i en skola där eleverna ständigt störs av bråk och stoj, där kommer inte eleverna att tillägna sig de kunskaper som de behöver.

Bilden av problem med bristande arbetsro i skolan är inte enbart något som framkommer i samband med de årliga enkätundersökningarna, utan något som ständigt återkommer vid kontakter med elever, föräldrar och skolpersonal.

Socialdemokraterna har haft makten i Västerås ända sedan 1919 med undantag från tre år i början av 1990-talet. Det kommer många vackra ord från socialdemokratiska skolpolitiker, men det är svårt att smita från ansvaret efter mer än 80 år vid makten. Det hjälper inte att betona goda avsikter. Det är dags att redovisa hur en bättre skola kan skapas i Västerås.

Det man som väljare inför höstens val bör fråga sig är vad de olika partierna vill göra för att nå målen. Vi moderater har många förslag för hur vi vill skapa en kunskapsskola som präglas av arbetsro och trygghet. Men vi inser också att utvecklingen måste drivas på varje skola.

Vi vill se tydligare fokus på baskunskaper i skolan. Alla skall kunna läsa, skriva och räkna efter de första tre åren i skolan. Skolans uppgift är främst att eleverna skall tillgodogöra sig goda kunskaper och förutsättningar för fortsatt lärande. Betygen måste komma tidigare för att ge elever och föräldrar tydliga besked om hur det går. Vi måste också ha som utgångspunkt att människor är olika. Vi kan inte ha ett skolsystem som bygger på att alla ska bli akademiker.

Skolans uppdrag att ge en god undervisning kan bara uppnås om eleverna upplever arbetsro och trygghet i skolan. Arbetet för att skapa en sådan miljö måste förstärkas.

Lärare och rektorers befogenheter för att vidta nödvändiga åtgärder när enstaka elever stör andra elevers arbetsro och trygghet måste tydliggöras och förstärkas. Insatser för att skapa arbetsro och trygghet i Västerås skolor måste stödjas aktivt från oss politiker.

Mikael Damsgaard

Elisabeth Unell

Det är svårt för socialdemokraterna att smita undan ansvaret efter mer än 80 år vid makten, Mikael Damsgaard (m), andre vice ordförande i utbildningsnämnden, och Elisabeth Unell (m), andre vice ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons