Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge lärare och skolledare bättre verktyg

Annons

En femtedel av alla högstadie-lärare har blivit hotade av en elev de senaste fem åren. En av sju har blivit utsatta för fysiskt våld under samma period. Allt enligt en undersökning som presenterades i VLT för några dagar sedan. Det är skrämmande siffror som bekräftar en verklighet som många anat men ingen vågat bekräfta.

En verklighet som tusentals elever och lärare tvingas möta varje dag i våra skolor, i Västerås men också runt om i landet. Hur är det möjligt? En situation som denna uppkommer inte över en natt. Det vi ser i dag är följden av en utveckling som pågått under flera år. Lärare och skolledare har också gång efter annan försökt uppmärksamma situationen men de ansvariga politikerna har valt att inte lyssna. Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i över tio år. En period då miljön i den svenska skolan blivit allt sämre. Lärare hotas, elever skolkar och kommer för sent till lektionerna, kränkande tillmälen ropas i korridorerna och respekt visas bara för den som är störst och starkast.

Enligt en undersökning från Lärarförbunden ägnar 43 procent av lärarna en betydande lektionstid varje dag åt att skapa trygghet och studiero. Nu får det vara nog.

Socialdemokraterna kan inte längre fly från sitt ansvar. Ordningen måste återställas i svensk skola. Skolpolitiker kan inte lösa skolans problem men vi kan ge lärare och skolledare tillräckliga verktyg för att påbörja en vändning av den nedåtgående spiral som fått de konsekvenser vi ser i dag.

Kristdemokraterna har efter samtal med lärare och skolledare ställt upp ett antal krav som skulle kunna skapa möjligheter för en vändning. Krav som den socialdemokratiska regeringen avfärdat. Vi kräver bland annat:

att värdegrundsarbetet ska genomsyra hela skolans verksamhet. Såväl samhälleliga företeelser, som konflikter under raster som mobbningssituationer kan och bör ge upphov till dag- liga etiska samtal.

att ett "ansvarskontrakt" upprättas som preciserar elevens, föräldrarnas och lärarens ge-mensamma ansvar för elevens utveckling.

att dåligt uppförande ska leda till en omedelbar reaktion. All skolpersonal skall vara skyldig att reagera när elever skolkar, kommer sent till lektioner, skräpar ner, stör under lektionstid eller bryter mot andra både skrivna och oskrivna regler.

att alla skolor inför tydliga ordningsregler och sanktioner mot den elev som bryter mot dessa.

att det införs tydliga befogenheter för lärare att ingripa när en elev bryter mot skolans regler. I en undersökning från Lärarförbundet våren 2005 konstaterades att sex av tio lärare varit i situationer där de varit osäkra på vilka befogenheter som lag-stiftningen ger dem. Det är inte rimligt.

att det införs skriftliga omdömen i ordning och uppförande som bifogas till betygen.

att skolk skrivs in i betygen.

Problemen i skolan sträcker sig långt utanför klassrummets gränser. Det handlar om otrygga barn och ungdomar som saknar vuxenkontakt och etiska riktlinjer. Våra krav ger verktyg som lärare och skolledare kan använda för att skapa en lugn skolmiljö. Först då kan vi få en skola där varje elev kommer till sin rätt och där kunskap och bildning står i centrum. Torsten Lindström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons