Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge makten till medborgarna

Annons

Vi kan säkert förvänta oss ännu en valrörelse, där mantrat vård, skola, omsorg upprepas av de flesta partiers riksdagskandidater. Det kan tyckas märkligt med tanke på att dessa frågor är ett kommunalt ansvar. Men sanningen är, dessvärre, att kommunernas roll i praktiken har allvarligt urholkats och att valrörelsen inte handlar om hur pengar och ansvar skall fördelas mellan kommuner, landsting och stat.

Junilistans grundläggande idé är att beslut skall tas så nära dem som berörs som möjligt. Därför är vi kritiska till att allt mer makt samlas till regeringen i Stockholm och till EU-byråkratin i Bryssel. Skälen är enkla. Centralisering av makt försvagar demokratin. En växande byråkrati gör det svårt för både människor och företag att växa. Sverige har en stolt tradition av självstyre, men hur ser det ut i dag? Numera är nio av tio av ärenden som kommer upp i kommunerna i praktiken redan avgjorda innan kommunfullmäktige tar beslut, eftersom man är bunden av regleringar från riksdag och regering. Och riksdagen är i sin tur på väg att bli ett transportkompani för lagstiftning som redan har avgjorts på EU-nivå. Är detta verkligen rimligt?

Svaret är nej, men de drivkrafter som leder till att makten förskjuts uppåt i alla system är starka. De som sitter i toppen kommer alltid fram till att det blir bekvämast och effektivast om besluten tas där. I junilistans valplattform ger vi flera konkreta förslag på hur makten kan decentraliseras. Det behövs ett nytt regelverk som visar var makten skall ligga. Sverige behöver en ny grundlag som inriktas på att makten skall spridas till lägre nivåer. En författningsdomstol skall kunna avgöra tvister mellan beslutsnivåer och även försvara kommunerna gentemot staten om det behövs. Kommunerna skall exempelvis kunna ta hand om större delen av primärvården och svara för den lokala ordningspolisen. Man bör också kunna ta beslut om exempelvis strandtomter skall bebyggas i de delar av landet där det finns få människor per strandkilometer. Fastighetsskatten skall kunna kommunaliseras stegvis. Utvecklingen mot ökat regionalt självstyre måste fortsätta. Regionerna bör, som i dag, ta ansvar för sjukvården, men kanske också ta över stora delar av den högre utbildningen, näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och frågor som rör jakt och naturskydd. Medborgarna måste också få ett direkt inflytande över politiken. Kommuninvånare skall kunna ta initiativ till beslutande folkomröstningar och skall ha möjlighet att införa ett system med direktvalda kommunalråd.

Det är få länder som delegerar så mycket ansvar till kommunerna som Sverige. Men om ansvaret delegeras måste också makten och de ekonomiska medlen delegeras. Det kräver att kommunerna ges en större frihet för att hitta olika lösningar när det gäller att tillhandahålla service. Kommunerna har skilda förutsättningar och tar ut olika mycket skatt. Då borde man också ha större frihet att styra verksamheten efter eget huvud. Olikheter skall inte enbart ses som missförhållanden. Det kan snarare inspirera till nya lösningar som leder till förbättringar.

Långt driven detaljstyrning är varken demokratiskt eller ekonomiskt effektivt. Avlägsna beslutsfattare vet inte vad som är bäst för medborgarna i olika delar av landet. Likriktning skapar inte ekonomisk dynamik och tillväxt. Tyvärr är insikten om detta inte särskilt stor vare sig i Stockholm eller i Bryssel. Därför krävs det politiska krafter som driver frågan om att makten måste återföras till medborgarna. Jag är övertygad om att junilistan kan bidra till en sådan förändring i svensk politik.

Hélène Goudin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons