Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge upp fusionsplanerna!

Annons

Mälardalens högskola har haft en positiv utveckling under flera år. Rektor och styrelsen har sedan en tid utrett och diskuterat en fusion med Örebro universitet. Vi efterlyser tydligare alternativa strategier, till exempel kring samarbeten i östlig riktning, som Stockholm och Uppsala och med lärosäten utomlands. Möjligheter att bli en stiftelsehögskola, som Chalmers och Jönköping, bör också analyseras.

Från regeringens sida finns inget krav på sammanslagning. Diskussioner och prioriteringar lämnas till repektive högskola. Endast om det finns gemensamma önskemål från dem båda, tas frågan upp av regeringen. Eniga kommunstyrelser i Västerås och Eskilstuna vill inte genomföra någon fusion. Näringslivets representanter från ABB, Bombardier, Volvo Construction Equipment, ASSA AB med flera vill inte se någon fusion, utan är mycket nöjda med dagens samarbete och vill vidareutveckla det. Av samma åsikt är landstinget i Västmanland. Det finns även en stor grupp som arbetar vid Högskolan, som är motståndare till en eventuell fusion.

Fusionen har således inte något starkt stöd. Mälardalens högskola har betydligt bättre förutsättningar att utvecklas av egen kraft.

Den kanske viktigaste invändningen mot fusionstankarna är den stora kulturskillnad som existerar inom Mälardalens högskola och Örebro universitet. Högskolan har en entreprenöriell kultur, med ett starkt fokus på företagens problem och behov. Till detta kommer etablerandet av nyföretagandet i nära kontakt med högskolans lokalisering (Idélab i Eskilstuna och Teknikbyn i Västerås). Detta ger de nya företagen möjligheter att lätt hitta kompetens på vetenskaplig hög nivå.

Örebro universitet har ambitioner att bli ett klassiskt universitet av Uppsalas typ. Strävan efter att ha fler fakulteter finns, bland annat läkarutbildning och en teknisk högskola.

En fusion mellan så olika kulturer kommer att stjäla mycket kraft och energi från basverksamheten och utvecklingen framåt.

Högskolan har sedan länge haft som strategiskt mål att samverka med lärosäten österut i Stockholm och Uppsala. Även städerna Västerås och Eskilstuna knyts mer och mer i östlig riktning inom många olika områden. Infrastrukturen byggs ut österut.

Högskolan har de senaste åren hävdat sig väl inom universitets- och högskoleväsendet. Trots att den missgynnats jämfört med universiteten i fråga om fakultetsanslag, så har forskningen vuxit tack var extern finansiering. Högskolans vetenskapliga prestationer är goda - ett tecken på att den hittills inslagna samverkansvägen med stor öppenhet för omvärlden, är den riktiga. En eventuell fusion ger inga ytterligare forskningsanslag.

Regeringen har tillsatt en utredning gällande vetenskapsområden, som blir klar i oktober. Mycket talar för att vetenskapsområden begränsas. Detta ger möjlighet till att Hum/Sam hos Högskolan blir ett vetenskapsområde, eller att valda delar inom denna fakultet får status av profilområden med rätt till forskningsutbildning. Då får Högskolan sina examensmöjligheter och forskningspengar.

Högskolan har vuxit från 5000 till cirka 15000 studenter, vilket är tillräckligt för att klara sig själv och bli universitet på egna meriter. Samverkan mellan Västerås och Eskilstuna fortsätter att förstärkas generellt och samarbetet har löpt bra, trots två campusorter.

Rekryteringen av studenter till Högskolan visar att den absoluta majoriteten kommer från Västmanland, Södermanland och Stockholm. Rekrytering av studenter från Örebro län är svag. Någon vinst vad gäller studentrekrytering finns inte.

Både campus i Västerås och Eskilstuna behöver utvecklas både inom teknik och humaniora med möjlighet till utbildning på masternivå och med egna forskningsresurser. Vid en fusion skulle detta inte ske.

Få intressenter i Västmanland och Södermanland är positiva till en fusion mellan Högskolan och Universitetet. Därför ser vi inte någon framtid för projektet.

Vi önskar att Högskolans rektor och styrelse begraver strategin att gå ihop med Örebro universitet. Den nu pågående utredningen skadar endast Högskolan. Om ett par månader tillträder en ny styrelse för Högskolan. Den kommer att analysera olika strategiska alternativ utöver en fusion med Örebro universitet. Den starka uppslutningen från olika intressenter från Västmanland och Södermanland ger goda förutsättningar för en framtida positiv utveckling för Mälardalens Högskola.

Staffan Anger (m)

riksdagsledamot

Jessica Polfjärd (m)

riksdagsledamot

Agneta Berliner (fp)

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons