Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

God och näringsriktig mat för äldre

Annons

Den senaste tiden har den mat som serveras vid servicehus och särskilda boenden för äldre uppmärksammats i VLT. Jag tycker att det är bra att de äldres mathållning uppmärksammas. Självklart ska vi arbeta för att till-godose de äldres särskilda behov av god och näringsriktig mat, aptitligt serverad i en trevlig måltids-situation.

Det är också därför som äldrenämnden arbetat en hel del med frågan om de äldres kosthållning. Från 1 januari 2006 gäller även nya riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen.

Där finns det naturligtvis krav på att maten ska innehålla god näring och ha god kvalitet. Men äldrenämnden trycker även på att maten ska smaka bra och att annan anpassning liksom att måltidssituationen ska upplevas som trevlig.

Den äldre individens särskilda behov är mycket viktigt i sammanhanget. Riktlinjerna för myndighetsutövning har omarbetats för att betona vikten av flexibilitet och anpassning till den enskildes behov när det gäller maten.

På äldreboendet är det den kommunala sjuksköterskans uppgift att bedöma brukarens nutritionsstatus, behov av kost och behov av hjälp vid mål-tiden. Vid behov ska kosttillägg/näringsdrycker er-bjudas, och vid alla mål-tider ska också olika typer av specialkost och kon-sistensanpassning erbjudas.

För de äldre som bor i ordinärt boende är det landstinget som svarar för hälso- och sjukvården. Här ska hemtjänstpersonalen stödja brukaren i att kontakta distriktssköterskan och/eller läkare då det egna hälsotillståndet kräver nutritionsbehandling eller att speciella hjälp-medel behövs för att underlätta vid måltiden.

För den som bor i ordinärt eget boende finns tre biståndsbedömda alternativ. För den som själv kan värma sin mat erbjuds kall mat. Den som inte klarar det erbjuds varm mat, antingen genom direkt leverans av varm mat eller genom att personal kommer och värmer maten. Personal sitter också med när det behövs för att garantera att den äldre äter sin mat.

De som bor på servicehus väljer själva vilka måltider de vill köpa från den restaurang som finns på alla servicehus. Restaurangerna är skyldiga att tillhandahålla alla mål-tider.

Vid en undersökning under våren 2006 tillfrågades 750 personer om maten och dess kvalitet. Den visade att cirka 90 procent tyckte att maten var bra. Det är en bra siffra, men den kan bli ännu bättre.

Äldrenämnden kommer därför att arbeta vidare med vikten av en god och näringsriktig mat till de äldre. Under år 2006 har äldrenämnden ökat anslaget med 4 miljoner kronor till maten på de äldreboenden - ålderdomshem och gruppboenden - där alla måltider på dygnet ingår.

Ett annat led i detta var att äldrenämnden bidrog med 25 000 kronor till den matlagningstävling som Västerås stift och biskopen Claes-Bertil Ytterberg tog initiativ till i fjol. Äldrenämnden var också en av prisutdelarna.

För att hålla ögat på att de nya riktlinjerna om äldrematen efterlevs gör äldrenämndens stab egna tillsynsbesök för att få en bild av matens kvalitet i äldreboendena. Under detta år 2006 görs aktiva uppföljningar på alla servicehus.

En viktig del i uppföljningen är att ta del av hur den enskilde uppfattar maten som serveras. Är den god? Får jag tillräckligt med mat? Är matsituationen anpassad efter mina behov? Staben följer också upp att restaurangen exempelvis har fullgoda måltider både till lunch och middag.

Äldrenämnden kommer att fortsätta ha fokus på maten och på olika sätt följa upp kvalitén. Givetvis ska även de äldre som berörs få vara med och påverka maten.

Kent Ryberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons