Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör halt om skyddsvärda skogar

Annons

Skogspolitiken i Sverige har två mål, produktion och miljö. Produktionen i våra svenska skogar är en viktig hörnsten för Sveriges ekonomi och välstånd.

Naturhänsyn skall tas så att den biologiska mångfalden behålls. Sverige är världsledande när det gäller att förena effektivt skogsbruk med god naturvård. En mycket stor del av naturvårdshänsynen görs av privata skogsägare frivilligt utan någon ersättning. Utöver detta skyddas områden genom naturreservat och genom andra former av skydd.

På den areal som brukas av skogsbruket tas naturvårdshänsyn genom lämnande av skyddszoner, skapande av högstubbar, sparande av evighetsträd eller ekologisk landskapsplanering.

Efter diskussioner medföreträdare för svenskt skogsbruk har riksdagen kommit överens med skogsbruket att den frivilligt avsatta arealen 1998 skall öka med 500000 hektar till år 2010. Dessutom skall 400000 hektar avsättas på mark där staten tar ekonomisk ansvar som markägare eller genom ersättning. Denna sammanlagda yta motsvarar cirka 1,5 miljoner normala fotbollsplaner.

Skogsbruket, privata och bolag, har tydligt tagit tag i frågan och redan klarat sitt beting på 500.000 hektar med råge.

Nu finns det krafter inom främst Naturvårdsverket och länsstyrelserna som vill öka den sparade arealen ytterligare. Sparande av stora arealer påverkar naturligtvis skogsägarna men också möjligheten för skogsindustri att bedriva sin verksamhet.

Tvingas sågverk lägga ner eller massaindustrier begränsa sin produktion innebär det minskade exportintäkter till Sverige, minskade skatteintäkter som finansierar vår välfärd och minskade arbetstillfällen.

Skall ytterligare arealer sparas måste lokala konsekvensutredningar göras som tar hänsyn till förlorade arbetstillfällen, underlag för skolor och andra serviceinrättningar som i sin tur bidrar till en levande landsbygd.

Idag finns områden som skyddats sedan många år men som inte sköts och därmed har de naturvärden som skulle sparas gått förlorade. Säkerställ fördelningen av medel så att skötsel av redan avsatta områden kan genomföras innan nya områden avsätts.

Många skogsägare kommer i kläm och känner sig överkörda genom den hantering de utsätts för. I flera fall har de höga naturvärdena som finns skapats under dessa skogsägares livstid genom det skogsbruk de har bedrivit.

I Västmanland är det främst områden nära Mälaren där ytterligare skogsmark undantas för naturvårdshänsyn.

Dessa områden är ofta bevuxna med skog som är mogen och dags att avverka och därmed viktiga för att kunna bedriva skogsbruk. Skog är en mycket långsiktig verksamhet med tidiga investeringar i form av plantering och röjning.

Inkomsterna kommer först runt 80 år senare när det är dags för slutavverkning. Genom utökade avsättningar försvinner möjligheterna till inkomst för många små privata skogsägare.

Myndigheternas hantering med kompensationsersättning sträcker sig ofta över flera år. Det är svårt att klara ekonomin för den enskilde skogsägaren när hanteringen går till på detta sätt. Låt oss nu göra halt och ta tillvara de skyddsvärda områden som redan finns och respektera att svenska skogsägare har en lång tradition att bedriva skogsbruk med hög naturvårdshänsyn.

THOMAS BJÖRKLUND

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons