Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör som Finland om vägar

Onödigt regelkrångel hindrar investeringar och underhåll av infrastrukturen.

Annons

35 000 vägföreningar med cirka 1,4 miljoner hushåll kan drabbas. Det krävs en lagändring.

Den svenska landsbygden är i stort behov av goda förutsättningar för företagande och av investerare som väljer att satsa på verksamheter även utanför tätorterna. En positiv trend är det ökande intresset för turism på landsbygden med nyetableringar av gårdsbutiker, hotell och värdshus som följd.

Marginalerna kan dock ofta vara knappa och vid etablering av verksamheter behöver kostnadsfördelningen för vägen justeras. Regelkrångel samt de långa handläggningstiderna utgör då hinder vilket hämmar investeringsviljan.

En enkel lösning på problemet finns i Finland där föreningarna har fått förtroendet att själva fastställa ändringar av andelstalen. Vid missnöje hos en enskild fastighetsägare ges i stället möjlighet att överklaga beslutet till en kommunal vägnämnd. På så vis garanteras rättssäkerheten.

Nästan alla, hela 95 procent av de tillfrågade i en stor enkätundersökning, vill ha Finlandsmodellen införd även i Sverige. Enligt enkätundersökningen bland vägföreningarna i Sverige bedömer endast en liten del att det finns risk för överklaganden av föreningens beslut. Det stora flertalet av ärendena skulle alltså enkelt kunna genomföras på ett smidigt och rättssäkert vis.

Regeringen bör skyndsamt tillsätta en utredning av frågan för att klargöra möjligheterna av att införa Finlandsmodellen här.

Med hjälp av Finlandsmodellen där föreningarna själva fattar beslut om fördelning av kostnaderna skapas fördelar för en positiv landsbygdsutveckling. Föreningarnas samlade lantmäterikostnader för nya och ändrade andelstal under 2012 har bedömts till cirka 25 miljoner kronor. En enkätundersökning bland landets vägföreningar gav svaret att dessa pengar, vilka skulle frigöras med nya lagregler till mer än 80 procent skulle gå till underhåll och andra förbättringar av vägarna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons