Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Göran Landerdahl (FP): Rättvis politik för fler småhus

Annons

Priset på fastigheter är också i Västerås vad köpare är beredda att betala. Rune Karlsson påstår den 5 augusti att Västerås anlitat oberoende värderingskonsulter för att bestämma marknadsvärden vid fastighetstaxeringarna, vilket lett till oskäliga priser vid friköp av tomträttsmark.

Sedan många år bestäms taxeringsvärden utifrån marknadspriset på fastigheter två år innan det år värdet avser. För 2006 är det priserna på marknaden 2004 som är vägledande. Fastigheter är olika, varför ett system finns för att bedöma skillnader i byggnadsstandard. Allt framgår av lag. Det finns inga värderingskonsulter inblandade.

Västerås säljer tomterna för 65 procent av det taxeringsvärde som Skatteverket bestämt.

Bristen på tomter i stadsnära lägen under åren 2003-2007 gjorde att priserna steg kraftigt på småhus i Västerås. En väsentlig orsak var den ensidiga satsningen på Gäddeholm, vilken dessutom inte blev av på utlovad tid, då planeringen inte tog hänsyn till att länsstyrelse och stat inte gör vad politikerna i Västerås stadshus begär utan tillämpar lagen.

Efterfrågan på tomter för småhus är utrett. Utbudet på 400 planlagda tomter är för lågt i vissa stadsdelar. Exempelvis i Mälarnära lägen och på öster. Här jobbar vi hårt för att tillfredsställa efterfrågan.

Karlsson tar upp den viktiga frågan om byggbolagens roll i markpolitiken. Här har Västeråsalliansen brutit den tidigare (S)-politiken och erbjuder den mark vi har till så många olika exploatörer som möjligt. Vi kan inte – och skall inte – hindra att de stora aktörerna i Västerås PEAB, NCC och JM på marknaden förvärvar mark som de sedan begär planläggning av. Den friheten måste finnas i en marknadsekonomi.

Å andra sidan måste Västerås stad agera framsynt så att staden blir en stor aktör på marknaden för exploateringsmark. Gör vi inte det är risken stor att de tre stora aktörerna tillsammans med några fastighetsförvaltare delar upp marknaden mellan sig till förfång för Västeråsarna. Här delar jag Karlsson farhågor att konkurrensen i Västerås inte är optimal.

Vi vill ha fler aktörer på marknaden och var emot att staden sålde marken på Öster Mälarstrand till ett bolag, dominerat av PEAB och JM. Socialdemokraternas argument var att saneringskostnaderna inte kunde klaras av staden ensam. Därför fick PEAB och JM anvisning på stora delar av marken.

Men Västerås hade klarat saneringen, varför ”öronmärkningen” av marken var onödig. Agerandet har dessutom betytt att Västerås stad hos övriga aktörer fått sitt rykte lite skamfilat. Här är Karlsson och jag ense att konkurrens är bra samt att ”gräddfiler” och gynnade av enskilda aktörer inte ska ske vid markanvisning.

Göran Landerdahl (FP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons