Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Göran Magnusson (S): Få nya poliser till länet

”Inget rekryteringsläge för polisen i Västmanland” – ett citat från en av bilderna i den redovisning av Västmanlandspolisens ekonomiska läge som gjorden vid styrelsens maj-sammanträde.

Annons

Styrelsen kunde bara nicka instämmande. Under 2009 blir det inte fler poliser än de cirka 480 som polisen hade redan 2008. Polisen har inte fått pengar för att kunna öka antalet poliser. 

Polisen i Västmanland har fått besked om hur stort anslaget är för 2009. Kostnaderna ska minska med cirka 15 miljoner kronor i år. Det gnetiga ekonomiska läget tär på

arbetsglädjen och personal får ägna oproportionerligt stor del av tiden åt besparingsinsatser. Med god hushållning ska verksamheten kunna bedrivas på ett sådant sätt att underskott inte uppkommer vid årets slut. Om underskott uppstår ska det betalas tillbaka året därpå. 

Övertidskostnaderna har varit höga tidigare år. De måste nu hållas på så låg nivå som möjligt. Effekten kunde exempelvis ses för ett par veckoslut sedan i Köping: Ett ökat

antal misshandelsfall sedan sjukdom gjorde att färre poliser än planerat kunde tjänstgöra under helgen, eftersom övertidskostnaderna ska hållas nere. 

Nya poliser examineras nu ut från högskolorna. Preliminärt ser det ut som om Västmanland får en låg andel av de nya. Det ekonomiska läget gör att Rikspolisstyrelsen måste ge mera pengar till myndigheterna. På riksnivå har polisen av regeringen för innevarande år beviljats maximal anslagskredit, vilket justitieminister Beatrice Ask (M) meddelar i sitt svar till polisstyrelsen på dess redovisning av det ekonomiska läget i Västmanland. 

Anslagskredit är ett lån, som ska betalas valåret 2010. Det handlar om en ryggsäck på mer än 800 miljoner kronor. Om inget tillskott lämnas av regeringen måste verksamheten skäras ner för att få fram pengarna. 

Regeringen föreslog i tilläggsbudgeten för 2009 ett mindre tillskott till polisorganisationen. Behovet är dock ett mycket större tillskott till polisen och därutöver ökade resurser även till de andra delarna av hela rättskedjan. 

Socialdemokraterna skriver i sin motion i anslutning till tilläggsbudgeten att ”vi har inte formella möjlighet att lägga förslag om mer resurser till rättsväsendet än det begränsade tillskott på 150 miljoner kronor som den borgerliga regeringen föreslagit. 

Det är djupt olyckligt att regeringen inte tar situationen i rättsväsendet på allvar. Vi menar att regeringen måste göra en förnyad bedömning och återkomma till riksdagen med förslag som tar rättsväsendet från underskott till ekonomisk balans. Vi vill bland annat se en tydlig satsning på kampen mot den ekonomiska brottsligheten.” 

Justitieministern skriver i sitt svar också att ”För att finansiera målet om 20 000 poliser kommer regeringen i budgetpropositionen för 2010 att närmare redovisa vilka

ytterligare resurstillskott och åtgärder som krävs”. 

Alltså ingen precisering av vare sig resurser eller åtgärder. När jag läser i vårbudgeten kan jag inte heller finna några tecken på ökade anslag vare sig till polisen eller till rättskedjan i övrigt. Avsikten med vårbudgeten är just att regeringen ska indikera anslagsnivåerna för de närmaste tre åren. Polisen får alltså fortsätta att arbeta i ovisshet. 

Om myndighetens och styrelsens mål att antalet Västmanlandspoliser ska öka med minst 30 till drygt 510 ska klaras krävs att länet får ett rejält resurstillskott. Och mer pengar behövs redan i år. 

När jag här om dagen deltog i polismästarens kvartalsgenomgång med cheferna inom polisen kunde jag konstatera att man tvingades ägna för mycket tid åt ekonomiska frågor till förfång för huvuduppgiften att förebygga och ingripa mot brott och ordningsstörningar. Givet resurserna gör poliserna och de civilanställda ett bra jobb, som skulle bli ännu bättre med tillräckliga resurser. Vi västmanlänningar förtjänar det. 

Göran Magnusson

polisstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons