Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gösta Gärdin: Ekologiskt odlat bättre än odlat på vanligt sätt?

Annons

Ekologisk mat har på senare tid blivit alltmer "inne". Matvarukedjorna tävlar med varandra om att ha det största och mest varierade utbudet av ekologisk mat och lägger ned stora summor på reklam för detta.

Vad den ekologiska maten riktigt är bra för är det svårt att hitta argument för. I de "enkäter" som då och då görs bland allmänheten blir det mest flummiga svar som: "Ekologisk mat är nyttig", "Det är bra för miljön", "Jorden går under om vi inte övergår till ekologisk mat" och så vidare. Börjar man däremot att granska argumenten för ekologisk odling/uppfödning blir man minst sagt lite förvirrad.

I ekologisk odling får man inte använda konstgödsel (giftigt, tär på jordens resurser). I stället använder man stallgödsel (kodynga). Förr gick gödsling av stallgödsel till så att man spred ut den på snön när det var bra slädföre. Kanske 90 procent av näringsvärdet försvann med snösmältningen. I dag är det förbjudet att gödsla så, men fortfarande sprids gödseln ut på jordbruksmarken och harvas ned. Fortfarande är läckaget stort vid regn då näringsämnena rinner ut i åar, sjöar och hav.

Konstgödseln kan däremot portioneras ut och läggas i önskad mängd nära den sådda grödan och inte minst kan den läggas ut vid rätt tidpunkt. Huvuddelen av näringen kan tas upp av önskad växtlighet. Risken att brukarna skulle överdosera med stora mängder konstgödsel är liten med hänsyn till högt pris och skatter. Vad giftigheten beträffar tas näringen upp i form av joner och varifrån dessa joner kommer bryr växtligheten sig inte om.

Produktionen per hektar vid ekologisk odling är ju sämre än vid normal odling och blir ju inte bättre av att man kvävegödslar genom att odla baljväxter på marken vissa år, varefter skörden plöjs ned. Man måste alltså avstå från skörd vissa år. Även här är läckaget stort. Kväveföreningarna finns i jorden stor del av året.

Tack vare att åkermarken "konstgödslats" sedan lång tid tillbaka är halterna av fosfor, kalium med mera relativt hög i jordarna - annars skulle avkastningen från ekologisk odling bli ändå lägre. Genom att man inte tillför större mängder av dessa ämnen vid ekologisk odling är avkastningsprognoserna lite dystra.

Till detta kommer ju det tråkiga att stallgödsel ju fordrar stora mängder kreatur, som ju visat sig vara stora bovar för utsläpp av växthusgaser och för att vara mycket arealkrävande! Vill man vara miljövänlig borde man kanske göra biogas av stall-gödseln?

Bekämpning av svampsjukdomar och skadeinsekter får ju vid ekologisk odling inte ske med kemiska preparat. Detta kan ju synas vara riktigt och bra, men får också det till följd att skördarna blir mindre, får sämre kvalitet och till och med kan bli giftiga att äta (exempelvis mjöldryga). Vissa växter, till exempel bananer, går ju dessutom knappast att odla utan kemisk behandling. Ser man en stor, fräsch banan, som sägs vara ekologiskt odlad, skall man nog fundera över hur "ekologisk" den i själva verket är!

Om det "ekologiska" i produkter som kött och ägg består i att djuren behandlas väl, har rimliga utrymmen och får röra på sig, måste man tycka att det är bra. Samtidigt kanske man borde arbeta för att våra stränga "ekologiska krav" också tillämpas i länder, som vi importerar dylika produkter från.

Det finns mycket som kan diskuteras beträffande ekologisk odling och konsekvenserna av sådan odling, men sammanfattningsvis kan man kanske bara säga att det verkar svårt att hitta trovärdiga argument för att ekologisk odling skulle vara bättre för miljön än vanlig odling.

Om inte jordbruket använt sig av rikligt med konstgödning, kemisk bekämpning (som man ju har ännu större behov av i varmare länder) och aktiv genförändring - genom urval eller direkt genmanipulation - skulle vi i dag förmodligen ha en omfattande livsmedelbrist i stora delar av världen.

Gösta Gärdin

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons