Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gott hopp om Uven och Tåg i Bergslagen

Annons

Med anledning av Torsten Lindströms inlägg den 24 december angående Rikstrafiken och Tåg i Bergslagen vill jag göra följande förtydligande.

Det stämmer inte att det är alldeles tyst från Västmanland när det gäller Rikstrafiken och Torsten Lindström behöver inte känna sig ensam på barrikaderna när det gäller att kämpa för fortsatt tågtrafik. Det är ett enormt pådrag från olika håll - men kanske utan större rubriker i tidningarna.

Redan för mer än ett år sedan när vi fick de första signalerna från Rikstrafiken att ett underskott var att vänta vände vi oss direkt till departementet och satte in försök att avvärja nedläggningar. Vi lyckades få åtminstone 30 miljoner extra till Rikstrafiken i höstbudgeten och arbetar för och hyser hopp om att kunna få underskottet täckt i och med tilläggsbudgeten i vår.

Enligt färska uppgifter från generaldirektören Staffan Widlert behöver Rikstrafiken ett påslag med 72 miljoner för att inte dra ned på ambitionerna när det gäller tåg och busstrafiken i Sverige. För Västmanlands del är det förutom det nedlagda stödet till Uven nu även TiB som är hotat. Orsaken till underskottet är att Rikstrafiken har fått uppdrag att handla upp flyg i främst Norrland utan att få mer resurser. Flygupphandlingen ökade från 5 till 140 miljoner på ett par år.

Flygtrafiken upprätthålls och inga nedskärningar planeras där. Tvärtom beslutade regeringen för drygt en månad sedan att förnya upphandlingen av flygtrafiken i ytterligare tre år. Däremot planerar alltså Rikstrafiken neddragningar på i stort sett all buss och tågtrafik i hela landet.

Ulrika Messing har hela hösten svarat på ett stort antal frågor och deltagit i interpellationsdebatter angående nedläggningshotade linjer på grund av Rikstrafikens dåliga ekonomi - även de som hotas av nedläggning i Västmanland. Det är dock inte så att hon efter påtryckningar lovat någon landsdel nya pengar utan det görs en totalbedömning av behoven. Nyligen har regeringen - bland annat som en följd av våra påtryckningar - tillsatt en arbetsgrupp för att se över Rikstrafikens ekonomi och behov av resurser. Detta ser vi som ett steg i rätt riktning.

Ett problem är att de flesta frågeställare och interpellanter vill att Rikstrafiken ska fullfölja alla åtaganden men redovisar inte varifrån pengarna ska tas. Kristdemokraterna har inte i sin budget anslagit mera pengar till Rikstrafiken men Torsten Lindström kräver ändå att verksamheten ska kunna fortsätta som förut trots det stora underskottet.

Vänsterpartiet hade redan i höstbudgeten förslag till hur finansieringen av Rikstrafikens ökade anslag skulle kunna ske. Vi kräver nu att staten ska skjuta till de 72 miljoner kronor som behövs i tillskott för att tåg och busstrafiken ska kunna genomföras utan neddragningar och har också förslag till varifrån pengarna ska tas.

De transportpolitiska målen som riksdagen beslutat om blir svåra att nå om de aviserade besparingarna genomförs. Att bara ge ökade bidrag till Rikstrafiken löser dock inte problemen på lång sikt. Det måste till en översyn av all tågtrafik i hela landet. Ett långsiktigt åtagande för ett väl fungerande helhetssystem, både vad gäller spår, fordon och trafikupplägg, är en nödvändig förutsättning för en framtida utveckling av tågtrafiken i Sverige. Vi återkommer till den frågan i den transportpolitiska propositionen som kommer i vår.

Karin Thorborg (v)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons