Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Greenpeace: Biodieseln är inte alls miljövänlig

Västerås är en av de städer i Sverige där OKQ8 planerar att börja sälja ett nytt alternativ till fossil diesel, en så kallad biodiesel vid namn Eco20.

Annons

Det blir världspremiär för det nya drivmedlet, som enligt bensinbolaget ska minska koldioxidutsläppen. Men dieseln innehåller palmolja, som är ett stort hot både mot klimatet och mot världens regnskogar.

Idag körs de allra flesta bilar på fossila bränslen som i högsta grad bidrar till växthuseffekten. Om vi ska kunna förhindra de värsta klimatförändringarna måste vi i de

industrialiserade länderna minska våra utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent till 2050. Därför är det förstås nödvändigt att tillsammans med en effektivisering av bilar och trafiksystem ta fram miljövänliga alternativ till bensin och diesel. Men alla alternativ som presenteras är inte bra.

OKQ8:s nya drivmedel Diesel Eco20 innehåller 20 procent biobränslen, varav cirka 90 procent är palmolja. Att palmolja är problematiskt har länge varit känt. Dagens efterfrågan till bland annat livsmedel, kosmetika och kraftvärmeproduktion har redan lett till att stora regnskogsområden skövlats för att bereda plats åt fler oljepalmsplantager.

Produktionen av palmolja är redan nu, före introduktionen av den nya palmoljedieseln, en av de främsta orsakerna till permanent förlust av regnskogar i Sydostasien och utgör även ett hot mot skogarna i Afrika.

85 procent av all palmolja som säljs idag kommer från Malaysia och Indonesien. Kurvan för produktionen har gått spikrakt uppåt de senaste åren och efterfrågan verkar omättlig. Om den här utvecklingen inte hejdas kommer det att få mycket allvarliga konsekvenser för skogarna i området. Många av de växter och djur som lever i Indonesien och Malaysia förekommer inte någon annan stans. Bland annat är världens sista orangutanger akut utrotningshotade.

Till detta hot mot hela ekosystem läggs hotet mot klimatet. Faktum är att palmoljediesel istället för att leda till minskade koldioxidutsläpp så som OKQ8 hävdar, snarare riskerar att spä på växthuseffekten. Att palmolja klassas som ett biobränsle beror på att man räknar med att den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränningen i motorn är samma mängd som oljepalmen tagit upp under sin livstid.

Denna uträkning blir dock missvisande eftersom en ökad efterfrågan på palmolja direkt eller indirekt kommer att orsaka ytterligare skogsskövling. Vid avverkningen frigörs avsevärda mängder koldioxid som tidigare bundits av skogen. Den tropiska avskogningen står redan för upp till en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser och har gjort Indonesien till världens tredje största utsläppare av koldioxid.

Om all fossil diesel bara inom EU skulle ersättas med Diesel Eco20 skulle EU:s konsumtion av palmolja sexfaldigas och kräva drygt två tredjedelar av världens nuvarande årliga palmoljeproduktion. Och då är inblandningen från palmolja bara 18 procent - mycket högre inblandningar än så diskuteras. Dessutom är till exempel USA:s och Kinas framtida efterfrågan på palmolja till dieselfordon inte inräknad. Det här ger en fingervisning om det ökade trycket på omvandlingen av mark till nya plantager.

Ironiskt nog så subventioneras palmoljan precis som andra biodrivmedel i Sverige, förmodligen för att utvecklingen på det här området har gått så fort framåt att politikerna inte har hunnit agera på det hot som produktionen av palmolja innebär. För varje liter inblandad palmolja som OKQ8 säljer, slipper bensinbolaget betala 3,72 kronor i skatt. Det ger en besparing på drygt 200 miljoner kronor årligen, ifall OKQ8 säljer så mycket som de beräknar.

Det är alltså vi skattebetalare som är med och betalar för den destruktiva dieseln. Och de miljömedvetna bilister, som vill göra något positivt för klimatet, riskerar samtidigt att bli lurade av OKQ8. För palmolja kan aldrig bli en del av en hållbar trafiklösning.

Kathleen McCaughey

Lennart Daléus

Greenpeace

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons