Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Greta Ågren: Föräldraförsäkring för barnens bästa

Föräldraförsäkringen ger en unik möjlighet för föräldrar att under barnets första år skapa en positiv känslomässig anknytning till det lilla barnet, vilket är livsviktigt för barnets fortsatta utveckling. I dagsläget handlar diskussionen om hur föräldrar delar upp tiden i månader för att vara hemma med barnet.

Annons

Betydligt viktigare är hur tiden används, för att gynna barnets utveckling under de viktiga småbarnsåren och lägga grunden för ett positivt växande och lärande. Det är, enligt hjärnforskare David Ingvar, av största vikt att barnet tidigt får öva sina medfödda kompetenser.

Alla vi människor bär med oss en ”osynlig ryggsäck” med upplevelser från barn-domen, som kan vara goda och mindre goda ”det sociala arvet”. Att bli medveten om detta är mycket viktigt. Det gäller spe-ciellt negativa upplevelser som präglat oss, att inte föra dessa vidare till de egna barnen. Att bryta det negativa sociala arvet. Detta skulle innebära mindre mänskligt lidande för enskilda människor och stora vinster för samhället.

På vilket sätt vi förhåller oss till det lilla barnet kan inte nog poängteras. Småbarnsåren är mycket viktiga. Den empatiska förmågan är viktig att behålla och utveckla. Dagligen får vi i media kännedom om våldshandlingar, som ofta begås av mycket unga individer. De som utsätter andra för kränkande handlingar är oftast inte medvetna om det, men saknar inlevelseförmåga och empati för andra människor.

Att som liten individ speciellt bli sedd och bekräftad ger barnet en tilltro till sig självt och lägger grund för en god självkänsla. För det mesta är vi föräldrar tillräckligt bra. Svåra brister som uppkommer i den tidiga relationen är svårt att komma tillrätta med.

Diskussionen bör bland annat handla om att vara en närvarande förälder i kontakten med sitt barn. De minsta barnen saknar språket. Därför är det av största vikt att det finns en samstämmighet mellan det verbala språket och kroppsspråket. Annars blir budskapet förvirrade och kan leda till att barnet handlar fel, vilket leder till konflikter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons