Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grönare bilism i kommunprogrammet

Annons

Nu skriver de nya politiska majoriteterna sina kommunprogram för de kommande fyra åren. Gröna bilister ger villrådiga kommunpolitiker fem tips på trafiksatsningar som bör vara med.

Varje kommun bör ta ansvar för att bilismen blir miljövänligare, som ett led i att minska sitt bidrag till växthuseffekten och samtidigt värna kommuninvånarnas hälsa. Gröna Bilisters handbok Utmaning 2010 visar att det finns gott om positiva exempel att ha med i kommunprogrammen - ingen har copyright på bra miljöarbete!

De kommuner som är längst framme har bytt ut en stor del av sin egen fordonspark till bilar som går på förnybara bränslen. Göteborg har beslutat att 90 procent av kommunens personbilar och lätta transportfordon ska vara miljöfordon senast 2008. En liknande målsättning bör finnas med i varje kommunalt handlings- eller trafikprogram, och de kommunala bolag som inte självmant skärper sig bör tas i örat med ägardirektiv om höjd miljöbilsandel.

Offentlig upphandling är en stark drivkraft, som fortfarande inte i tillräckligt hög utsträckning utnyttjas för att driva på för en bättre miljö. Två av tre taxibilar i Linköping är miljöbilar, beroende på att kommunen i sin upphandling av färdtjänst ger förtur för de bolag som har biogasbilar. Flertalet kommuner ställer någon form av miljökrav i sina upphandlingar av färdtjänst, skolskjuts och andra transporter - men att i sin upphandling begära att fordonen ska gå på förnybara drivmedel är fortsatt tillräckligt ovanligt för att få en framträdande plats i det lokala programmet.

De miljöbilsbästa kommunerna har redan bytt en stor del av sin fordonspark till miljöbilar. Göteborg har beslutat att 90 procent av kommunens personbilar och lätta transportfordon ska vara miljöfordon senast 2008. Många kommuner har liknande mål, men vi har ännu inte sett någon kommun med en konkret avvecklingsplan för bensin- och dieselbilen. I hur många kommunala program vågar man sig på att skriva in detta?

De flesta delar vår oro för växthuseffekten och vill minska sin klimatpåverkan. Men att byta till miljöbil kan vara ett stort steg, särskilt om den kostar lite mer i inköp. Kristianstad och ett tiotal andra kommuner har stöttat med 30-50 procent av merkostnaden när man köper miljöbil, finansierat med statliga miljömedel. I Örnsköldsvik har miljöbilar gratis parkering, en klar besparing för den som kör miljöbil men också mindre strul med p-automater, mindre brådska att "lägga pengar på bilen" och mindre oro för lapplisor.

Närmare 30 kommuner gynnar gröna bilister på detta sätt och där det inte sker bör det vara en given punkt i det kommande kommunala programmet.

Miljöbilen gynnar miljön först om den tankas med förnybara bränslen. Är det långt till tankstället för etanol eller gas, blir det bensin och då uteblir miljönyttan. Södertälje kräver i sin upphandling av drivmedel att leverantören också erbjuder etanol. Allt fler kommuner producerar egen biogas, till exempel av avloppsslam från reningsverket eller hushållens komposter.

Också lokal produktion av etanol från skogsråvara eller jordbruksprodukter diskuteras på allt fler håll. Kombinationen av slutna kretslopp, ökad tillgång till förnybara bränslen, minskade utsläpp av växthusgaser och ökad sysselsättning i hembygden bör göra detta till en självklar del i kommunprogrammet - frågan är bara under vilken rubrik det hör hemma.

Kommunprogram hamnar ofta i endera gropen; för visionära eller för alldagliga. Det vi föreslår är mitt emellan; i de flesta fall nytt för kommunen men aldrig så nyskapande att det kan avfärdas som omöjligt. Det görs på andra håll i landet med framgång, och det bör kunna göras i din hemkommun. De snabba, skrämmande klimatförändringarna bör göra det självklart för varje kommunledning med självaktning att ge trafikfrågorna en mycket klar grön profil denna mandatperiod. Grönare bilism blev en viktig valfråga. Nu är det dags att genomföra den i praktiken.

Mattias Goldmann

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons