Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grönt bränsle är bättre än gröna jular!

Annons

Är framtidens jular gröna? Kommer snön i framtiden endast att finnas i fjällen? Frågorna är många men ingen vet svaren. Klimatfrågan och koldioxidutsläppen har utvecklats till den stora energi- och miljöfrågan i vår tid. 80 procent av världens energiförsörjning är alltjämt fossilbaserad. Det återstår alltså mycket att göra för att komma bort från kol och olja. Oljeberoendet är i dag störst på transportområdet. Den sektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser.

Det är alltså nödvändigt att satsa på bränslesnålare fordon och att växla över till fordon som drivs av förnybara drivmedel. En förutsättning för den starka tillväxt som nu sker på det här området är de generella skattelättnader som gäller för förnybara drivmedel.

Detta tillsammans med sänkta förmånsvärden för tjänstebilar och olika andra miljöbonusar gör dessa drivmedel konkurrenskraftiga gentemot bensin och diesel. Detta är bra politiska beslut som ger marknadskrafterna hjälp på vägen.

Tillsammans med kraftiga höjningar av oljepriset och med alltfler miljöbilar på marknaden ökar nu efterfrågan på förnybara drivmedel. Helt dominerande är i dag etanol. Under de senaste månaderna har cirka 2 000 miljöbilar sålts per månad i Sverige. Det är cirka 10 procent av hela nybilsförsäljningen. Försäljningen av etanol, E 85, ökar också kraftigt utöver den helt dominerande låginblandningen av etanol.

Oljebolagen och bensinmackarna känner av efterfrågan och möter den bland annat genom att snabbt öka antalet tankställen med etanol. För två år sedan fanns det färre än 100 tankställen med etanol, E 85. I dag säljer 300 stationer etanol. Om ett år är det sannolikt minst dubbelt så många. Det finns också en växande produktion av svensk biogas. Även här ökar antalet tankställen.

Samtidigt pågår ett febrilt arbete med utveckling av andra förnybara bränslen från bioråvaror, där skogsprodukter är en spännande bas. Det dröjer sannolikt ett antal år innan dessa kommer ut på marknaden.

När marknadskrafterna fungerar ska man akta sig för detaljregleringar. Ändå har regeringen och stödpartierna v och mp nu tvingat fram en tvångslag för fler etanolpumpar. Det vore klokare om regeringen i stället ägnade mer energi åt att stimulera produktion av förnybara drivmedel som kan täcka de växande behoven. Det vore trist med massor av etanolpumpar men bristande tillgång på etanol.

Vilka mål ska då finnas för den fortsatta expansionen av förnybara drivmedel? Statsminister Göran Persson lovade i ett hastigt påkommet medieutspel vid s-kongressen att år 2020 ska vårt oljeberoende ha avvecklats. Men regeringen förefaller arbeta med dubbla budskap, ett utanför och ett i riksdagen.

På annat sätt kan man inte tolka uppträdandet när riksdagen den 16 december fastställde Sveriges mål för andelen förnybara drivmedel. Här följde regeringen nämligen, tillsammans med sina båda stödpartier, EU:s mycket försiktiga mål att sikta på att 5,75 procent av drivmedlen ska vara förnybara år 2010.

Centerpartiet har inte utlovat fullkomlig oljeavveckling till år 2020, men vi arbetar intensivt med rader av förslag för att stimulera snabbast möjliga expansion av förnybar energi och förnybara drivmedel.

Vi ville därför konkret höja regeringens försiktiga mål år 2010 till 8 procent. Vi hänvisade bland annat till den beredskap som de gröna näringarna tydligt deklarerat för att snabbt öka produktionen av förnybara drivmedel. Tyvärr stod vi från centerpartiet ensamma i riksdagen om den uppfattningen.

Inte ens de som utanför riksdagen lovar att oljeberoendet ska vara avvecklat till år 2020 trodde på mer än 5,75 procents andel förnybara drivmedel år 2010. Ska vi minska koldioxidutsläppen, ska vi klara klimatfrågan och ska vi därmed kunna få vita jular även i framtiden, då måste det till tydligare signaler och en mer målmedveten politik från flera partier i riksdagen.

Jörgen Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons