Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gymnasister: Användningen av azofärgämnen måste begränsas

Annons

Vi som skrivit den här debattartikeln arbetar med ett projekt som heter Rädda världen. Uppdraget vi har fått är att jobba mot en hållbar utveckling för att kunna rädda världen eller skjuta upp jordens undergång.

Det första vi gjorde var att titta igenom Sveriges 16 miljömål och prioritera det vi tyckte var viktigast. Vi anser att målet om en giftfri miljö är ett som många andra miljömål grundar sig på, exempelvis frisk luft och skyddande ozon. Därför har vi valt att fokusera på målet om en giftfri miljö. På hemsidan miljomal.se står att "miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden". För att kunna nå detta mål så måste vi minska eller helt upphöra med utsläppen av miljögifter. De flesta miljögifter har ändå minskat kraftigt sedan 1970-talet, men trots det är samhällets kemikalieanvändning fortfarande ett hot mot Östersjöns miljö.

Att en grupp ungdomar skulle kunna rädda hela världen är både långsökt och naivt. Vi insåg därför att vi var tvungna att begränsa oss lite, och valde därför att fokusera

på att undersöka vilka ohälsosamma kemikalier som finns i vår vardag. Därifrån har vi inriktat oss på azofärgämnen, ett antal färgämnen som finns i våra livsmedel - glass, spritdrycker, sylt, tuggummi, godis, senap med mera - samt i textilier. Ett exempel är Pertrazin som finns i godis. Dessa färgämnen är framställda rent kemiskt och är därför kemikalier.

Innan vi specialiserade oss på azofärgämnena så visste vi ingenting om dem. Nu, efter en hel del forskande, vet vi att azofärgämnen är hälsoskadliga och cancerframkallande. De kan ge allergiska reaktioner hos människor och det är troligen främst barn som drabbas, eftersom överkänslighetsreaktioner och allergier är vanligare hos dem. Symtomen är hudutslag, astma, nässelfeber och eksem.

När azofärgämnen sönderdelas vid matsmältningen bildas cancerframkallande ämnen. De anses också vara giftiga för vattenlevande organismer och kan ge långtidseffekter i vattenmiljön enligt Kemikalieinspektionen. 1980 visste man att dessa ämnen gav bieffekter men man hade inte tillräckligt med kunskaper om dem. Därför valde man att förbjuda dem av säkerhetsskäl. Sedan i maj 1999 har vi varit tvungna att tillåta dessa ämnen eftersom vi gick med i EU. Inom EU har man bestämt att dessa azofärgämnen ska vara tillåtna eftersom de inte anses vara tillräckligt farliga.

När det handlar om azofärgämnena måste vi påverka EU för att kunna göra skillnad. Det är EU som bestämmer vilka ämnen som får användas och vi måste anpassa oss efter dessa bestämmelser. För att vi ska kunna göra någon skillnad krävs först och främst att konsumenterna är medvetna om vilka hälso-skadliga ämnen de stoppar i sig. Naturskyddsföreningen arbetar för att kunna eliminera de farliga kemikalierna. Tyvärr har de inte lyckats eftersom EU och Livsmedelsverket godkänner dem. Förbjuder inte EU och Livsmedelsverket dem kommer de att fortsätta finnas i våra produkter. Därför tycker vi att det är viktigt att problemet uppmärksammas och kan motarbetas.

Under de veckor som vår forskning pågått har vi insett att det är vår generation som måste göra en skillnad, eftersom det är vi och våra barn som drabbas.

Så tänk på vad du köper för produkter, titta på innehållsförteckningen och fråga handlaren vilka färgämnen produkten innehåller. På Livsmedelsverkets hemsida kan du se vad azofärgämnena heter och hitta mer fakta om dem.

Vi vill göra skillnad, hoppas du är med oss!

Tobias Jonsson

Marie Heisl

Velona Persson

Linda Rajamäki

tvärvetenskapliga programmet, årskurs 2

Wenströmska gymnasiet

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons