Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Haddad (FP): Friskolor gynnas av kommunalt lokalkaos

Annons

Folkpartiet är en stark anhängare av alternativ inom skolan. Elever ska kunna välja mellan kommunala skolor eller fristående skolor. Det viktigaste är att skolorna håller hög kvalitet och har ett tydligt kunskapsfokus.

En viktig princip är att skolorna, oavsett huvudman, numera har att följa samma krav i skollagen, så har det inte varit förut. Ytter-ligare en princip är att skolpengen som kommunerna betalar ut ska vara lika oavsett vilken skola eleven väljer.

Tyvärr finns det många kommuner som fortfarande missgynnar de fristående. Att verka för lika villkor får inte endast innebära att friskolorna ska verka under justa villkor. Det är lika angeläget att de kommunala skolorna får bra förutsättningar.

I dag konkurrerar alla skolor mot var-andra. Det är fel när det påstås att de kommunala bara konkurrerar mot de fristående. De skolor som kan erbjuda en trygg arbetsplats, där man har duktiga lärare och där man motarbetar mobbning kommer att locka till sig elever.

Skolor som enbart lockar med resor eller väskor trots dåliga resultat kommer snart att tappa elever. Västerås största utmaning, och en anledning till att skolorna inte har samma förutsättningar, är lokalhyresmodellen. De kommunala skolorna har svårare att hyra på egen hand och rektorn har ett betalningsansvar trots att man sitter med tomma lokaler.

Detta är ofta en konsekvens av att elever väljer andra skolor eller demografisk utveckling. Kommunen har ett stort ansvar att anpassa lokalerna, men modellen måste snarast ändras.

Friskolor ersätts efter den kommunala kostnaden. I den kommunala kostnaden ligger en stor andel på lokalkostnader. Det är uppenbart att en kommunal skola med tomma lokaler tvingas avsätta skolpengar på det, medan mindre friskolor kan använda resurserna till fler lärare eller högre lärarlöner . Västerås kan ändra på detta så att ersättningarna fortfarande kan vara lika som i dag men att även de kommunala skolorna skulle få förfoga över de resurser man får till verksamhet och inte tomma lokaler.¿Det skulle också ge friskolorna samma ersättning som i dag men förutsättningarna skulle bli mer rättvisa. Vissa anser att den del som skolorna i dag får för lokaler ska tas tillbaka till den kommunala budgeten, konsekvensen blir att båda kommunala och fristående skolor skulle få en lägre ersättning.

Med tanke på att Västerås redan ligger relativt lågt i ersättning samtidigt som vi har stora utmaningar när det gäller skolresultaten vore detta ett olyckligt alternativ. Kommunfullmäktiges skolbudget är den största utgiftsposten, men resurserna måste hamna på rätt ställe samtidigt som vi måste fort-sätta avveckla och slå ihop tomma skolor.

Men för att villkoren ska bli justa för både kommunala som fristående skolor måste lokalhyresmodellen ändras, exempelvis att kommunstyrelsen tar ett övergripande ansvar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons