Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Haddad och Luttropp: Kvalitet och valfrihet

Västeråsalliansen gör en stark prioritering i skolbudgeten för kommande år. Redan under hösten startar ett stort förändringsarbete för att ta fram en ny organisation för individuella programmet.

Annons

De elever som är obehöriga och kommer till gymnasiet behöver dels en välorganiserad verksamhet, dels en utbildning som motsvarar de förutsättningar och de förväntningar eleverna har. De insatser som görs i grundskolan med en läsa-räkna-skriva-garanti är viktigt för att färre ska komma till gymnasiet med otillräckliga kunskaper.

Alliansens skolpolitik fokuserar både på kunskap men också på elevens möjlighet att välja. Därför är det viktigt med ett brett utbud av utbildningar med olika profiler/inriktningar. Skolornas kvalitetsredovisning med utgångspunkt i kommunens utbildningsplan är ett viktigt instrument för att säkerställa att de resurser som satsas på gymnasieutbildning och vuxenundervisning där svenska för invandrare och särvux ingår, leder till en utbildning som förbereder för kommande högre studier och/eller yrkesliv.

Valfriheten är viktig för västeråsalliansen. Därför är det positivt att det finns så stort intresse för etablering av fristående skolor. Olika pedagogiska inriktningar och ett större utbud av utbildningar inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen skapar en ökad valfrihet för eleverna. Under hösten genomför vi också en upphandling av svenska för invandrare för att säkerställa en bra kvalitet i upplägget.

Staden ska stå för utbud och kvalitetskontroll, de studerande för val av utbildning som också i sig bidrar till ett kvalitetsmått. Fristående och kommunala skolor som bedriver en god verksamhet lockar till sig både elever och lärare.

En ny lärlingsutbildning inrättas under hösten 2008. Det är därför en prioriterad fråga för västeråsalliansen att under hösten 2007 och våren 2008 få igång en bättre dialog med näringslivet och diskutera formerna för den nya lärlingsutbildningen, där halva studietiden förläggs på ett företag. Lärlingsutbildningarna ska stärka de yrkesinriktade programmen och höja kvaliteten samtidigt som utbildningarna utgör ett alternativ för de elever som vill direkt ut i arbetslivet efter avslutad gymnasieutbildning. Den möjligheten blir nu verklighet.

Vid sidan av de pedagogiska insatserna är det angeläget att skolorna har en fungerande elevhälsa. Ur ett elevperspektiv kan bra elevhälsa utgöra skillnaden mellan en kreativ och lärande eller en förlorad skoltid. De stödresurser som elever har rätt till och behöver måste finnas. Det är en fråga om elevernas rättssäkerhet. Det kommer signaler om att elever känner sig stressade och att psykosociala problem finns hos många - alltför många elever. Det är därför viktigt att alla våra utförare uppmärksammar och ger ungdomarna förutsättningar för att klara av sin utbildning. Lärarlyftet som regeringen aviserat är en kompetenssatsning som ger Västerås möjlighet att satsa på kompetenshöjning för fler lärare.

Den nya utbildningsplanen 2007-2011 antogs i juni och presenterades nyligen för personal inom skolan. Vår förhoppning är att den ska utgöra ett tydligt stöd i det fortsatta arbetet för att göra Västerås till en skolstad att vara stolt över.

Roger Haddad (fp)

ordförande i utbildningsnämnden

Agneta Luttropp (mp)

förste vice ordförande i utbildningsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons