Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsa är ett ansvar för både individ och samhälle

Annons

De ökande sjukskrivningarna kostar enorma summor. Den växande ohälsan drabbar svenska skattebetalare med över 100 miljarder kronor per år. Brist på fysisk aktivitet är den enskilt största orsaken till många sjukdomar, särskilt i kombination med allt för fet och söt kost. Det är nu hög tid att ta alla varningssignaler på allvar.

Ansvaret för att hantera hälsofrågan ligger på oss alla som individer och på myndigheter som måste skapa bra förutsättningar för fysisk aktivitet för alla människor. Inte minst finns det ett samband mellan hälsa och stadsplanering.

Människokroppen är gjord för rörelse. Många inser att fysisk aktivitet är bra för hälsan, men långt ifrån alla gör fysisk aktivitet till en del av sin livsstil. Att vila när man kan och att äta när tillfälle ges är sannolikt överlevnadsinstinkter som sedan urminnes tider ligger begravda i vår arvsmassa. Men i dag - med bilar, rulltrappor och fjärrkontroller - är ett fysiskt passivt liv det mest näraliggande. Det är våra kroppar och sinnen inte byggda för. Från att ha varit en överlevnadsstrategi har vila blivit en orsak till ohälsa.

Folkhälsoinstitutet beräknar att en halvtimmes fysisk aktivitet då och då, helst varje dag, skulle minska sjukvårdskostnaderna dramatiskt. Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet minskar också risken att få högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer samt höjer livskvalitén genom bättre allmän hälsa. Mycket tyder också på att den ger lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa.

Strax före sommaren presenterade Via en undersökning (resultatet finns på www.smutsarbra.se), som visar att föräldrar och barn är allt mindre fysiskt aktiva tillsammans. Barnen är också allt yngre då de och föräldrarna börjar göra saker på skilda håll. Undersökningen bekräftar också den moderna människans fysiskt passiva livsstil - hälften av alla barn (upp till elva år) rör sig mindre än en kvart om dagen utanför skolans gymnastik. Folkhälsoinstitutet rekommenderar åtminstone en timme om dagen för barn upp till puberteten.

Väldigt många barn är inte aktiva över huvud taget. Undersökningen visar att det familjerna gör tillsammans mest är att se på tv. Den visar även på ett oroande inslag i det moderna samhället. En ny social klyfta växer fram. Välutbildade människor i storstäderna är mer fysiskt aktiva och håller sig därmed friskare än människor som bor på landsbygden och än dem med lägre utbildning.

Om vi inte vill acceptera den ökande ohälsan måste vi börja vidta åtgärder nu. Det är en fråga för såväl individen som för samhället. Folkhälsoinstitutet och Friluftsfrämjandet uppmärksammar till exempel stadsplaneringsfrågorna. Beslutsfattarna i varje kommun har ett ansvar att se till att den offentliga miljön görs mer omväxlande och stimulerande till utevistelse samt - inte minst - mindre farlig. I dag är biltrafiken högt prioriterad. Det måste inte vara så.

Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att utveckla fler stödjande miljöer för fysisk aktivitet, som mötesplatser för äldre i kommunerna, barns närmiljö och säkra skolvägar för att cykla eller gå. Det måste också bli lättare att nå platser för rörelse och utevistelse från bostadsområdena. Även Friluftsfrämjandet arbetar för att miljön nära tätorter ska underlätta friluftslivet och arbetar sedan över ett sekel för att människor ska få bra möjligheter att kunna bege sig ut i naturen och till en låg kostnad delta i olika aktiviteter.

Samtidigt som samhället och frivilligorganisationerna förbättrar förutsättningarna måste fler aktörer ta initiativ och stimulera människor till en fysiskt mer aktiv vardag. Via driver sedan i fjol initiativet "Smuts är bra", som vill inspirera unga och gamla att vara utomhus och mer aktiva, och samarbetar med Friluftsfrämjandet i kampanjen Sätt Sverige i Rörelse nu i september. Målet är att en halv miljon människor över hela Sverige ska pröva på Friluftsfrämjandets aktiviteter - vandringar, cykelturer, klättring, kajakpaddling med mera.

Det finns miljarder att spara både inom vården och för företag och andra arbetsgivare när sjukskrivningarna sjunker. Att bekämpa ohälsan är ett överlevnadsvillkor för att finansiera välfärden. I grunden handlar det om att skapa en allmänt förbättrad livskvalitet.

Vi utmanar alla individer, organisationer och arbetsgivare att ta en aktiv roll i detta arbete.

Bo Sköld

Johan Faskunger

Erik Jarnsjö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons