Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handelskammaren: Regionen stannar utan yrkesutbildning

Annons
Fler behövs. Handelskammaren vill ha ännu fler utbildningsplatser på Yrkeshögskoleutbildningar. Bilden visar Pia Enochsson, generaldirektör för YH-myndigheten, och Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.

När regeringen i förra veckan presenterade sin budgetproposition för 2013 kom den med ett efterlängtat besked för arbetsgivarna. Under de kommande fyra åren tillkommer 9000 nya utbildningsplatser på landets yrkeshögskoleutbildningar. Ett steg i rätt riktning, men myndigheten för Yrkeshögskolan bedömer att platserna skulle kunna fördubblas utifrån de behov som arbetsgivarna uppvisar. YH-utbildningar är en otroligt viktig ingrediens för Mälardalens och Sveriges kompetensförsörjning.

Hur många av utbildningsplatserna som hamnar i Mälardalen går inte att säga i dagsläget. Handelskammaren Mälardalen driver projektet Yrkeshögskolan Mälardalen som sedan 2010 verkar i Västmanland, Sörmland och Örebro län. Projektets huvudsakliga uppdrag är att försörja arbetsgivarna med efterfrågad kompetens, att öka antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar samt öka antalet examinerade yrkeshögskolestudenter i de tre länen.

En viktig del i Handelskammarens och YH Mälardalens strategi är samtal med politiker och beslutsfattare. I maj i år anordnades ett seminarium kring utbildningsfrågor på ABB Machines i Västerås. Vid seminariet närvarade jämställdhets- och biträdande utbildnings-minister Nyamko Sabuni, representanter från näringslivet och Handelskammaren samt tidigare och nuvarande yrkeshögskolestudenter. Nyligen besökte vi riksdagen för ett seminarium riktat till ledamöter i utbildnings-, arbetsmarknads- och näringsutskottet. Dialog om mer medel till yrkeshögskoleutbildningar har också förts med regionala riksdagsledamöter.

Även under Almedalsveckan 2012 fanns YH Mälardalen representerat. YH-utbildningens betydelse för Sveriges kompetensförsörjning stod i fokus för det välbesökta seminariet och Handelskammaren fick möjlighet att diskutera frågan med många inflytelserika personer.

Det här är bara några exempel på Handelskammarens och YH Mälardalens strategiska och outtröttliga arbete för att uppnå syftet – att öka arbetsgivarnas möjlighet att anställa efterfrågad kompetens och att sprida information om yrkeshögskoleutbildningar.

Tack vare regeringens budgetproposition kommer antalet platser i yrkeshögskolan att öka med 25 procent över fyra år. Vid en första anblick låter det som en hög siffra men har man i åtanke att YH-myndigheten bedömt att antalet platser skulle kunna dubbleras mot i dag, så syns siffran 25 procent alltför låg.

Några åtgärder som behövs för att yrkeshögskolan skall nå sin fulla potential:

* Ge tydligare information till gymnasie-elever att yrkeshögskolan är ett alternativ bland andra eftergymnasiala utbildningar. YH-utbildningar ger 9 av 10 utbildade jobb.

* Låt dem som saknar behörighet få möjlighet att läsa upp sig till behörighetskraven. Möjligheten måste även ges den som har fullföljt ett gymnasieprogram, men saknar särskild behörighet till yrkeshögskola.

* Fortsätt satsa på yrkeshögskoleutbildningar så att arbetsgivarna får sin efterfrågade kompetens: teoretiska praktiker.

Det är viktigt att vi utbildar rätt kompetens till arbetslivet, annars stannar utvecklingen. Regeringens utlovade 9000 platser är ett första steg men låt oss inte slå oss till ro. Det här är bara en bra start på yrkeshögskolans framtidsresa. Handelskammaren Mälardalen kommer att fortsätta att arbeta för att få till stånd ännu fler efterfrågestyrda YH-utbildningar för att säkra regionens kompetensförsörjning.

Christina Hedberg

vd, Handelskammaren Mälardalen

Lena Nyquist

projektledare YH Mälardalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons