Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handelskamrarna: Hög tid för ny energipolitik

Annons

Näringslivet behöver god, långsiktig och säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser. Den svenska energipolitiken har inte medverkat till att dessa mål har kunnat uppnås. Resultaten har bland annat blivit kraftigt ökade energikostnader, hinder för nya energilösningar och försvårandet av den nödvändiga ekonomiska tillväxten.

Det är nu hög tid för Sveriges ledande politiker att lämna de politiska skyttegravarna och komma överens om en ny energipolitik som är långsiktig, tillväxtorienterad och som har ett globalt angreppssätt.

Sveriges Handelskammarförbund har i dagarna i rapporten -Hög tid för en ny energipolitik- presenterat en beskrivning av dagens problem, ett antal utgångspunkter för en långsiktig energipolitik och konkreta förslag som skulle förbättra situationen för företagen. Dessa är i korthet följande:

w Beslut och regelsystem inom energiområdet bör i första hand utformas på global nivå och baseras på marknadsekonomiska grunder.

w Sverige måste föra en långsiktig energipolitik som utökar mångfalden av energislag och försörjningskällor samt medverkar till att skapa en väl fungerande inre energimarknad.

w Analyser av samhällsekonomiska effekter av skilda energipolitiska åtgärder bör alltid göras och redovisas öppet innan faktiska beslut tas.

w En vägledande princip bör vara att enbart ha ett styrmedel för att nå ett visst mål. Koldioxidskatten bör därför slopas helt för bränslen som används i anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.

w Effektskatten som drabbar kärnkraften bör avskaffas. Skatten resulterar i att svensk kärnkraft kraftigt missgynnas i den internationella konkurrensen.

w Det svenska systemet med elcertifikat behöver omprövas. Handeln med elcertifikat är en i huvudsak svensk konstruktion som, i kombination med andra styrmedel, leder till problem och snedvridningar.

w Forskningen och utvecklingen på energiområdet bör inte snedvridas eller hindras av ovidkommande politiska hänsyn. Det krävs en genomgång av den indelning av energiforskningen i olika forskningsområden som görs i statsbudgeten.

w Kärnkraften bör byggas ut i takt med ökad efterfrågan för att ge Sverige ett välbehövligt tillskott av energi samtidigt som de miljömässigt positiva effekterna skulle bli betydande i form av minskade utsläpp av koldioxid. Ett första steg är att regeringens nuvarande beslut att inte tillåta utbyggnad omprövas.

w En utbyggnad av infrastrukturen för naturgas i form av ledningar mellan länder och inom Sverige bör underlättas. Naturgas är ett bra alternativ för att täcka framtida behov av energi. Den är särskilt energieffektiv, bidrar till miljövinster och fungerar som brygga till användning av förnyelsebar biogas.

w El bör betraktas som vilken industriprodukt som helst och bli föremål för en offensiv exportsatsning. Svensktillverkad el har goda förutsättningar att bli en framgångsrik exportvara och hjälpa till att sänka övriga Europas koldioxidutsläpp.

Vi behöver ett -handslag för en långsiktig och tillväxtbefrämjande energipolitik för näringslivet- mellan politik och näringsliv. Ett sådant handslag behöver omfatta så många politiska partier som möjligt, även över blockgränserna.

Närings- och energiminister Maud Olofsson har i dagarna uttryckt ett intresse för detta. Handelskamrarna är beredda att aktivt medverka i det arbetet.

Merit Israelsson

Handelskammaren Mälardalen

Peter Egardt

Stockholms Handelskammare och Svenska Handelskammarförbundet

Dick Jansson

Handelskammaren Mittsverige

Lars Erichs

Östsvenska Handelskammaren

Roger Estefors

Västerbottens Handelskammare

Ulf Ljungdahl

Handelskammaren Värmland

Jonas Lundström

Norrbottens Handelskammare

Anders Franck

Mellansvenska Handelskammaren

Samtliga är verkställande direktörer för respektive Handelskammare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons