Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hanna Paavola (fp): Förbättra stödet för utsatta kvinnor

Annons

Sverige ska vara en rättsstat för alla - oavsett kön. Men tusentals kvinnor runt om i landet lever i dag i skräck för sin man eller före detta partner. Kvinnornas frihet är begränsad och samhället förråder dem genom att alldeles för lite görs för att hjälpa dem. Skyddet för hotade och misshandlade kvinnor måste stärkas och rättsväsendets insatser öka. Jag och folkpartiet kräver en nollvision när det gäller våld mot kvinnor.

Gång på gång krånglar det med att ordna skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. Den ideella kvinnojouren är hårt belastad och i den mån de över huvud taget kan erbjuda bostad, har de ett mycket begränsat antal rum och lägenheter som ofta redan är upptagna. Jag anser att kommunerna måste kunna bistå med skyddat boende i högre grad än i dag.

På Roks (Riksförbundet för kvinnojourer) hemsida står det att Roks kvinnojourer erbjöd minst 1 700 kvinnor och barn en fristad och skyddat boende under 2005. Dessa kvinnor och barn bodde tillsammans totalt 51 990 nätter på medlemsjourerna men på grund av platsbrist hänvisades minst 597 kvinnor och tjejer till annan jour, organisation eller myndighet.

Men en hjälp som denna kan inte vara beroende av ideella organisationer som får ta på sig hela ansvaret för en verksamhet som egentligen är kommunens förpliktelse.

Socialtjänsten kan i regel endast ansöka om social förtur hos bostadsbolag inom den egna kommunen men stundom räcker inte dessa insatser till. För en del framstår alternativet att komma bort från den ort där gärningsmannen bor som det enda tänkbara. Rimligheten i att brottsoffret måste flytta kan ifrågasättas men ändock måste även denna lösning existera.

Jag vill att våldsutsatta kvinnor ska få möjlighet till social förtur gällande bostad i en region eller över hela landet och i detta arbete är länsstyrelserna tvungna till att inleda ett arbete för att hitta nya samarbetsformer.

Jag vill dessutom ge myndigheter såsom BRÅ och Boverket i uppgift att skapa råd kring hur bostäder kan utformas för att öka säkerheten i inomhus- och utomhusmiljön för personer som blivit utsatta för våld och hot. Åtgärder som till exempel portkod, säkerhetsdörrar, parkeringsplatser i närhet av bostad är av yttersta vikt för att erbjuda en utsatt person en känsla av trygghet och säkerhet.

Jag hoppas också att det kvinnocentrum som planeras i Västerås upprättas. Tyvärr handlar detta inte om ett nytt hus med möjlighet till boende. Detta kvinnocentrum kommer att fungera som ett slags kontor dit kvinnor med skyddsbehov kan vända sig. Här kan också kvinnan och hennes barn få hjälp att komma vidare till ett skyddat boende.

Hjälp åt en våldsutsatt kvinna och hennes barn varken kan eller ska vara beroende av endast ideella organisationer. Det här

ansvaret ska ligga på kommunen och på mig som

ledamot i kommunfullmäktige.

Hanna Paavola (fp)

Kommunfullmäktigeledamot

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons