Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: Bättre turtäthet räcker inte – kanske behövs fler stationer också

Annons

En förstudie är på gång rörande upprustning av järnvägen mellan Västerås och Eskilstuna. Det övergripande målet för förstudien är att järnvägen framöver ska klara en ökad pendling mellan de båda städerna och mellanliggande orter. Pendlingen har under de senaste 20 åren fördubblats och bedöms komma att öka.

Kommuner och regioner har under lång tid uttryckt stark önskan om att öka bland annat denna järnvägs kapacitet som en del i den regionala utvecklingen. Tankar har även funnits om att korta banan genom en ny sträckning mellan Dingtuna och Kvicksund och vilka var som intensivast när planeringen för Mälarbanan pågick.

Nu i maj har Trafikverket inbjudit bland annat allmänheten till presentation av förstudien samt för inhämtande av synpunkter om de möjligheter, som finns för att kunna uppgradera sträckans kapacitet. Projektmålen talar om ökad turtäthet, kortare restid, bättre punktlighet och ökat kollektivresande för att få minskad klimatbelastning. Genom upprustning av befintlig spårkapacitet eller kanske främst nybyggnad av spår mellan Kvicksund och Kolbäck kan restiden här göras kortare.

Projektmålen saknar en viktig punkt nämligen bättre tillgänglighet till tågen. Hallstahammars kommun är aktiv för att få en station i Strömsholm. Det är givetvis viktigt för alla boende där med omnejd, som vill nyttja tåg till sina arbeten i Västerås eller i Eskilstuna. Önskemålet skall nu uppmärksammas i förstudien.

Någon liknande ambition tycks inte finnas i Västerås. Vi västeråsare, var vi nu än bor, måste ta oss till Centralen för att kunna nå tågen. En arbetsdag får börja med en cykeltur, åka lokalbuss eller nyttja egen bil till stationen för de pendlare, som är boende i stadens yttre bostadsområden.

Det är nog därför dags att stadens kommunikationsstrateger måste fundera på om inte Västerås behöver ett par nya stationer. En på väster och en på öster för att underlätta för pendlare att nå sina tåg vilket i sin tur medför minskat tryck på Centralens cykel- och bilparkeringar.

För att nå ett ökat kollektivresande på Eskilstunabanan räcker det inte enbart med några minuters snabbare restid med god turtäthet.

Viktigt också att järnvägen finns lättillgänglig för de resande. Ett projektmål som därför måste uppmärksammas i det fortsatta utredningsarbetet av både Trafikverket och av Västerås stad.

Hans G Erikson

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons