Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: Besviken över senaste beslutet om Biskopsgatan

"Biskopsgatan enkelriktas i östlig riktning mellan Västra Kyrkogatan och Östra Kyrkogatan".

Annons

Detta kan läsas i tekniska nämndens protokoll från juni i år då nämnden beslutadeatt Domkyrkoesplanaden skall öppnas för trafik. Denna trafiklösning för trafiken vid Domkyrkan skall prövasunder två år och starta när Domkyrkoesplanadens ombyggnad är klar. Således ingen större förändring av trafikflödet vid dômen jämfört med nu. Trafik västerut tillåts inte påBiskopsgatan (som jag tolkar beslutet) utan enbart via Stora Torget.

Under många år, ja, faktiskt ända sedan gatan öppnades på 1940-talet, har debatt pågått om trafiken på Biskopsgatan eller som sträckan kallas i folkmun, "Vandal-gatan". Intrång gjordes i Domkyrkoparken, som sammanband Domkyrka, Proban-parken och komministergård. Oro harunder 70 år funnits för vad trafiken kan ställa till för obehag på Domkyrkan och de andra kulturgårdarna i Domkyrkokvarteret, som biskopsgården från 1200-talet. Oron för miljöskador på byggnaderna har vuxit med åren eftersom trafiken ständigt har ökat

Nu skall prövas en trafiklösning vid Domkyrkan med att den trafik som är minst, nämligen från öster mot väster, tas bort. Kvar således trafik mot Domkyrko-esplanaden. Skälet för den lösningen kan väl kanske vara att underlätta för bilister från väster att ta sig fram till Engelbrektsplan/Domkyrkoesplanaden för att därmed tillmötesgå cityhandeln, som hoppas att öka kundunderlag och omsättning. Detta kan diskuteras, det är nog andra åtgärder, som behövs av handeln själv för att öka kundunderlaget.

Vi västeråsare, som i många år engagerat oss via debattartiklar, uppvaktningar av förtroendevalda och tjänstemän, känner nu besvikelse över det här beslutet. Förhoppningen var i första hand att Biskopsgatan skulle stängas helt. Men om det nu inte skulle vara möjligt så borde åtminstone merparten av trafiken, från väster motöster få ge sig. En sådan lösning skulle fåen kraftigare reducering av fordonensnegativa inverkan på kvarterets kulturbyggnader än genom det beslut som nutagits.

Tekniska nämnden rekommenderas att aktualisera ärendet igen och ompröva taget beslut och då inte bara låta handelns intressen styra utan också låta kulturvårdsaspekter bli beaktade.

Vi är många som sagt det förr och gördet igen - staden måste ta sitt ansvar för kulturbyggnaderna så att dessa får upp-levas av många kommande generationer! Om inte så är det i högsta grad ledsamt.

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons