Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: Billigare bussbiljetter bättre

Annons

"Den kraftfulla satsning som Erikson kräver kan alltså ske endera genom höjda taxor eller genom att länets kommuner och landstinget vill öka tillskottet av skattemedel", skriver VL:s ordförande, Bengt-Åke Nilsson, som svar på min artikel i VLT om kollektivtrafiken och miljön (VLT den 23 november). Uttalandet säger en hel del om hur VL:s styrelse ser på hur busstrafiken skall kunna utvecklas i Västerås och länet i övrigt.

Det finns naturligtvis andra åtgärder, som VL utifrån egna initiativ kan ta till för att få fler resande och stärka ekonomin.

Intressant skulle det ha varit om VL:s ordförande hade kommenterat mina funderingar om en, med fokus på Västerås, översyn av busslinjenätet där stads- och förortstrafiken slås ihop för att åstadkomma ett rationellt och lättåtkomligt linjeutbud, som kanske sparar på bussar, ökar resandet, minskar biltrafik och förbättrar miljön.

Informationen av bussutbudet ute i trafiken, som bland annat är viktig för spontanresandet, är, som man säger, "ömsom vin, ömsom vatten". Citys fina hållplatsdisplayer med busstider är utmärkta, medan däremot alltför många hållplatser i ytterområdena saknar en sådan självklar information som en turlista. Många hållplatser har sedan år tillbaka ofullständig

eller felaktig information om trafikerande linjer.

Västeråsare, som reser såväl med stadsbussar som förortsbussar, måste vara försedda med två turlistor, nämligen stadsturlistan och länstrafiklistan. En boende i Irsta måste dessutom ha Upplands lokaltrafiks turlista för att planera sitt resande. Visst verkar det orationellt! Allt talar för en enda turlista med hela kommunens busstrafik - det bör gå att åstadkomma utan ökade kommunala bidrag.

Bengt-Åke Nilsson uttrycker oro över att en kraftig höjning av taxan skulle ofelbart leda till färre resenärer. Hoppas att VL:s ordförande verkar för att årlig taxehöjning stoppas för ett tag, vilket ökar resandet - därmed bra för miljön.

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons