Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: Kollektivtrafiken måste utvecklas för miljöns skull

Miljöfrågorna är i fokus. Det diskuteras, skrivs visioner, utreds och konfereras på olika nivåer.

Annons

Det är bara att hoppas att merparten av åtgärdsförslagen för att rätta till vår försämrade miljö inte stannar i datorer och i diskussioner utan omsätts i praktiska åtgärder.

Regeringen har som ett led i sitt miljöarbete höjt bensinskatten för att vi skall begränsa vårt bilåkande och istället nyttja kollektivtrafiken mer.

Västmanlands lokaltrafik, VL, driver sina nya bussar med hemmaproducerad naturgas. Det är ett bra initiativ, men risk finns förstås att nya drivmedel också stiger i pris, varför bussbolag höjer taxor och då lär nog inte många bilister lämna sina fordon för att bli bussresenärer.

För att få bilister, och förstås även icke-bilister, att alltmer nyttja kollektivtrafik behövs flera åtgärder. Önskvärt är att drivmedelskostnaden för bussar inte följer ökningen för fordon i övrigt och att skatten för bussar i linjetrafik hålls på en så låg nivå som möjligt.

Två ambitioner för att om möjligt skapa goda förutsättningar för låga taxor och fler resande.

Årliga taxehöjningar, som av många resenärer anses omotiverade, lockar inte till ökat kollektivtrafikåkande utan snarare tvärtom. VL:s översyn av förortstaxorna är dock exempel på

positiva åtgärder för att locka nya kunder.

Tillgängligheten till busstrafik vad avser såväl avstånd som turtäthet måste hos resenärerna kännas som god för att trafiken skall nyttjas. Framkomligheten på gator får inte bromsas av trafikhindrande åtgärder. Enkelhet i linjeutbudet utan tråcklande med hög- och lågtrafikslinjenät och utan skillnad mellan stads- och förortsbussar underlättar resandet.

Ökad samordning för tidtabellsperioder mellan lokalbusstrafik och tåg måste skapas. Ett tidtabellshäfte med alla kommunens linjer förenklar reseplanerandet.

Västerås är en stad som växer, men det tar tid att anpassa linjeutbudet härefter. Nya bostadsområden växer upp. Västra Skälby, Örtagården och Öster Mälarstrand, för att nämna

några exempel, får väl anses som svältfödda på kollektivtrafik. Varför har Hälla affärscentrum sämre busstillgänglighet än Erikslund? Gör Centralen till träffpunkt även för lågtrafiklinjerna - om de nu skall vara kvar - och stationen får bättre busstrafik under hela trafikdygnet veckans alla dagar.

Förorterna får inte glömmas eller behandlas olika sinsemellan. Kvicksundsborna, till exempel, har det inte lätt att med buss eller tåg ta sig till och från Västerås en lördagskväll

medan boende i Orresta har det bättre förspänt.

Varför denna skillnad?

Nya pendelstationer vid Bäckby och Stenby minskar luftförorenade bilresor till Centralen.

Under flera år har framförts önskemål från olika håll om en översyn av busslinjenätet i kommunen med sikte på ett enda linjenät utan uppdelning i stads-, förorts- och lågtrafiklinjer. Det är hög tid att inventera åtgärder som snarast utvecklar kollektivtrafiken i Västerås, minskar privatbilismen och blir ett bidrag i arbetet för en bättre miljö!

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons