Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson (M): Varför inte fri församlingstillhörighet?

Annons

2010 års Kyrkomöte i Uppsala är avklarat. Bland de många motionerna finns flera, som återkommer år från år. Varför det? Jo, de tillhör ofta vardagsfrågor i Svenska kyrkan, som berör många medlemmar och som behöver ses över och som är så svåra för kyrkan att vilja ta tag i och förenkla.

Här finns frågan om fri församlingstillhörighet, som blivit en ”kyrkans långbänk”. Två motioner fanns i frågan i år. En av motionärerna föreslår att ”Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att föreslå att det införs fri församlingstillhörighet men med bibehållen koppling mellan kyrkoavgiften och bosättningsorten”.

Den andra motionären föreslår att ”Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå kriterier för den enskilde att friare än idag få välja församlingstillhörighet.”

Kyrkomötets majoritet avslog dock motionerna och det var inte första gången i historien. Moderaterna har i Kyrkomötet drivit frågan under många år och agerade givetvis också i år för en fri församlingstillhörighet.

Visst vore det praktiskt sett ur många aspekter om vi i Västerås kommun utan större administrativt krångel fritt kunde få välja vår församlingstillhörighet. Jag tar ett exempel. En kyrkans medlem boende på öster med sina rötter på väster och som känner djup samhörighet med sin ungdoms församlingsverksamhet och som vill tillhöra den borde väl få kunna göra ett församlingsbyte?

Den här frågan kan lösas genom att kringgå alla nuvarande bromsande regler på ett relativt enkelt sätt. I Svenska kyrkan i Västerås är frågan om en minskning av antalet församlingar nu under utredning, som förhoppningsvis skall vara klar under denna mandatperiod och börja gälla 2014. 2006 gjordes här en första reducering av antal församlingar, vilket har fungerat. Kyrkorna står kvar och lever!

Det viktigaste är att kyrkorna finns och att vi där får uppleva gudstjänster och andra kyrkliga verksamheter i helg och söcken. Församlingsförändringar sker runt om i vårt land i alla stift. Det är den bistra ekonomin, som i första hand styr förändringarna.

När nu Västerås kyrkliga samfällighet arbetar med den här frågan så bör ambitionen vara att ta ett rejält tag i förändringsarbetet. Det vill säga, inget plottrande igen med att behålla ett antal församlingar. Gör Västerås kyrkliga samfällighet till en enda församling! Vi alla västeråsare har gemensam kommunal förvaltning. Varför skulle vi inte också då kunna ha en enda kyrklig organisation med en förvaltning, som ansvarar för hela den kyrkliga verksamheten? En församling och frågan om fri församlingsverksamhet i vår samfällighet får sin lösning!

Det vore väl något att uppvisa för Kyrkomötet samt kanske även påskynda förändringsarbeten i många samfälligheter!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons