Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: Tänk nytt om busstaxorna

Året närmar sig sitt slut och traditionen med höjda busstaxor gör sig påmind.

Annons

Pengarna sinar i busstrafikens kassa. I medierna har rapporterats att bussresandet ökat i Västerås under året. Glädjande förstås. Men det räcker tydligen inte för att kompensera kostnadsökningen.

När andra företags intäkter via varuförsäljning eller andra tjänster drabbas av minskad omsättning, tas säkert initiativ till att återställa ordningen via översyn av produktutbud och priser. Men inom stadens busstrafik prioriteras visst inte den rutinen. Det är taxehöjningar, som främst gäller!

Västerås växer och det gäller att locka så många resenärer som möjligt till bussarna från alla håll och kanter i staden för utan kunder blir det inga intäkter. I många år har påtalats behov av en genomgripande översyn av produktutbudet, alltså busstrafiknätet. Men inget händer. Varför?

De små punktvisa förändringar, som ibland sker, blir bara ett växande "lappverk". Ett linjenät, som står sig under många år, behövs i vilket stads- och förortstrafik samsas till ett stadstrafiknät. Ett sådant borde underlätta trafikplanering, förhoppningsvis betyda rationaliseringsvinster med bättre ekonomi samt ge ökad busstillgänglighet i alla stadsdelar.

Innan en sådan önskvärd åtgärd blir verklighet är det nog ändå dags att från och med sommartidtabellen 2009 låta lågtrafikens bussar angöra Centralen för övergångar i stället för som nu vid Stora gatan. Även under helgdagar sommartid och under kvällstid, allra mest då, behöver tågresenärer tillgång till buss.

I Västerås har lågtrafikbussarna i många år rullat på i gamla hjulspår och inte i någon nämnvärd grad anpassats till nya bostadsområdens behov. Lågtrafikbussarna kanske rent av kan slopas, som i Uppsala, Örebro och Eskilstuna, och ersättas av dagtrafiken, men då givetvis med utglesad turtäthet.

Grundtaxan föreslås nu höjas med två kronor. Priset för busskort tycks förbli oförändrat. Ambitionen skall väl vara att stimulera såväl flera invanda som nya resenärer att betala med busskort och åka mer buss med bonus att trafiken får större intäkter. Varför inte då pröva att höja grundtaxan ytterligare men sänka busskortspriset?

Det går nog inte att bortresonera att priset har stor betydelse i arbetet att locka flera resenärer, när nu parkeringsavgifter i city höjs, att lämna bilen, tänka på miljön och anlita bussen.

Det behövs ett "nytänk", som det brukar heta, hos busstrafikansvariga!

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons