Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans Liliegren: Stöd unga brottsoffer!

För en kort tid sedan sjösattes Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Enheten, som är statligt finansierad, är tillgänglig dygnet runt och här kan kvinnor från hela landet få dels personligt stöd dels vägledning till den hjälp som finns på den egna orten.

Annons

I Västerås finns följande instanser att tillgå för utsatta och/eller misshandlade kvinnor:

* Kvinnocentrum, som är Västerås stads mottagning för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld. Uppdraget är att ge akut hjälp och ett långsiktigt stöd när kvinnan vill bryta upp från ett destruktivt förhållande.

* Kvinnojouren/tjejjouren, en ideellt arbetande organisation, som driver Kvinnohuset och som inriktar sig på att hjälpa (även med boende) och stödja utsatta kvinnor och

flickor.

* Arosdöttrarna, som vänder sig framför allt till kvinnor med utländsk bakgrund och som tillsammans vill pröva nya vägar till utbildning och arbete. Man har också en speciell verksamhet som riktar sig mot unga kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld.

Uppenbarligen görs mycket både av samhället och ideellt för att hjälpa utsatta kvinnor. Jag har i sammanställningen ovan avsiktligt utelämnat Brottsofferjouren av den anledningen att det är en brottsofferstödjande instans som vänder sig till båda könen.

Brottsofferjouren i Västerås består av två enheter. En för vuxna brottsoffer och en, Stödcentrum för unga, som vänder sig till ungdomar upp till 18 år. Verksamheten bedrivs med 1,7 heltidsanställda samt ett 30-tal volontärer. De 1,7 anställda finansieras med kommunala bidrag.

Som synes är det en klar övervikt för det kvinnorelaterade stödet. Detta upplevs som naturligt och riktigt, när man vet hur vidrigt vissa kvinnor har det i sina relationer. Dock får man sig en tankeställare när man betänker att en klar majoritet av alla våldutsatta brottsoffer är män. Här dominerar givetvis gatuvåldet. Och att cirka 90 procent av alla förövare också är män. Mycket lite av samhällets uppmärksamhet riktas mot dessa

båda grupper, trots deras dominans.

Det är lätt att uppfatta brottsoffer och förövare som varandras motpoler som aldrig möts, men forskning visar att om inget förebyggande arbete görs är mer än 50 procent av de unga brottsoffren själva förövare inom två år. Skrämmande siffror som visar hur viktigt det är att ta sig an unga brottsoffer, och då speciellt pojkar, för att bryta den destruktiva känslan av att vilja hämnas och att ge igen, som många av dessa unga brottsoffer bär på. Det ligger nära till hands att tonårspojkar, som ser våld som det enda sättet att lösa konflikter, kan tillämpa samma synsätt i kommande relationer.

Utan att minska stödet till våldsutsatta kvinnor är det nu dags att försöka göra något konkret åt de våldsbenägna männen. Att som i alla andra sammanhang inte bara ensidigt inrikta sig på offren utan också försöka reducera antalet gärningsmän och därmed antalet offer.

Adekvat behandlig av framför allt notoriska kvinnomisshandlare måste komma igång i större utsträckning. Här finns goda exempel från bland annat Norge och Kanada.

När det gäller att motverka nyrekryteringen av unga våldsverkare har Brottsofferjourens Stödcentrum för unga en mycket viktig roll att spela. Genom stödsamtal och genom att visa att samhället bryr sig, kan man bryta det destruktiva hämndbegäret och därmed våldsspiralen.

Västerås har cirka åtta heltidstjänster och ett stort antal volontärer, som specifikt stöder utsatta kvinnor, medan stödet till minskad nyrekrytering av unga gärningsmän är 0,7 heltidstjänster lika fördelat på pojkar och flickor. Hur tänker Västerås politiker, inför behovet av ett ökat stöd till killar och män? Det är behjärtansvärt att ta hand om ett brottsoffer, men det vore väl ännu bättre om offret inte fanns?

Hans Liliegren

styrelseledamot i Brottsofferjouren, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons