Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hänsynslös utbyggnad av trådlöst bredband

Annons

Alf Edgren, teknisk chef vid Mälarenergi stadsnät, säger i en intervju i VLT den 13 maj att samtliga hushåll i Västerås kommun ska få tillgång till bredband genom det trådlösa bredbandet Wimax, som bygger på radioteknik. Basstationerna kommer att placeras på Skallbergets vattentorn och på fem eller sex andra ställen i kommunen.

Trots att det finns hundratals rapporter som påvisar ohälsa av elektromagnetisk strålning, till exempel hjärntumörer, huvudvärk, led- och muskelvärk, sömnlöshet, tinnitus, hjärtklappning, illamående, stress och utbrändhet så ökar "elektrosmogen" i vårt samhälle i rask takt och helt otyglat.

De forskare, läkare och andra i Sverige som försöker varna för strålningen nonchaleras ofta med benägen hjälp av Statens Strålskyddsinstitut (SSI) samt av telekomindustrin som gladeligen delar ut pengar till de forskare som fortfarande hävdar strålningens ofarlighet. Men dessa mörkermän har nu åkt på ett bakslag sedan Miljööverdomstolen i en dom i oktober 2005 (mål M 7485-2004) klassat 3G-antenner som miljöfarlig verksamhet.

Domstolen slår inte fast att antennerna verkligen är farliga men menar att det finns tillräckligt med forskningsresultat som pekar på att det kan vara så. Detta räcker för att verksamheten ska klassas som farlig. Även de närboendes oro räcker för att klassa verksamheten som farlig.

Utomlands har man tagit ännu mer allvarligt på problemet. Till exempel har den tyska strålskyddsmyndigheten och ett tusental läkare tagit fasta på larmrapporterna och rekommenderat användning av försiktighetsprincipen i samband med strålning från mobiltelefonsystem och annan trådlös kommunikation. I Österrike har läkarförbundet och socialdepartementet gått ut med samma rekommendationer.

Mälarenergi stadsnät har tydligen tänkt att införa ett hälsofarligt system utan att göra någon som helst miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Det verkar som om man sätter privata vinstintressen före människors hälsa. I Götene har kommunen trots varningar från allmänheten valt att införa ett trådlöst bredband med farlig strålning i stället för en trådbunden lösning som är ofarlig trots att kostnaden för alternativen i stort sett var densamma.

Genom att det trådlösa bredbandet har en täckning på 30-40 kilometer och täcker in hela kommunen har detta till exempel medfört att flera elöverkänsliga har tvingats fly från sina hem och flytta ut till torp/husvagn långt ute i obygden fjärran från familj och vänner och kommunal service. Detta trots att elöverkänslighet sedan år 2000 är ett erkänt handikapp vilket innebär att FN:s standardregler för funktionshindrade gäller oavsett handikappet.

Alla funktionshindrade har således rätt att bo och leva i ett tillgängligt samhälle. Men Götene kommun har trots det undandragit sig sitt kommunala ansvar att bistå den enskilde med en fungerande yttre och inre boendemiljö.

Jag vädjar till alla politiker och styrande i Västerås kommun att använda miljöbalkens försiktighetsprincip för att stoppa den hänsynslösa utbyggnaden av Wimax. Se till att kommuninnevånarna får en människovänlig teknikutbyggnad men först efter noggranna och genomtänkta miljökonsekvensbeskrivningar.

Sven Helander

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons