Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Har Surahammar något reservvattenverk eller ej?

Den senaste nyhetsartikelm i VLT om satsningen på väg 252 invid Rävnäs vattenverk, är säkert inte den sista vi får ta del av i saltfrågan.

Annons
Livsviktigt. Det finns olika bud om huruvida det finns ett reservvattenverk i Surahammar eller inte. Östen Mård vill att kommunledningen berättar sanningen.

Vd Christer Nordling säger: ”Vi får sätta oss ner och läsa beslutet.”

Nästa instans där Surahammars kommunalteknik AB (SKT AB) kan överklaga till är Europadomstolen. Det är ju i alla fall skattebetalarna i Surahammars kommun som får betala för deras beslut!

Den 31 januari 2008 avslog Miljödomstolen SKT AB:s begäran att Vägverket skulle sluta att salta väg 252 vid vattentäkten. SKT AB förlorade tvisten och fick därmed ersätta Vägverket med 682 536 kronor för rättegångskostnader.

Den 22 februari 2008 kunde vi läsa i VLT att SKT AB, enligt vd Inge Carlsson, inte skulle överklaga domslutet. Men trots det löftet har saltföljetongen fortsatt från SKT AB:s sida.

Nu, 2012, har även regeringsrätten gett Trafikverket rätt att salta vägen. Bråket om vägsaltet har pågått under nio år. Kommunledningen har en skyldighet att redovisa för skattebetalarna hur mycket det har kostat. Att Trafikverket får fortsatta att salta vägen är inte konstigt. Analysresultat på kloridvärden från år 2000 till och med 2011 visar på ett medelvärde på 23 milligram per liter i dricksvattnet.

I en rapport från 1999 skriver VBB VIAK AB att ”vattenkvalitén i råvatten för dricksvattenproduktion måste betecknas som mycket god.” Den 22 september 2011 skriver Trafikverket till regeringen angående salt-frågan på väg 252: ”De säkerhets-, framkomlighets- och miljööverväganden som förhållandena framkallar brukar – liksom de åtgärder som vidtas – lösas i samförstånd och dialog mellan kommun, länsstyrelse och Trafikverket. Att så inte kunnat ske på denna plats är ovanligt!”

En viktig fråga som kommunledningen i Surahammar också måste redovisa är om det finns något reservvattenverk i kommunen. 1993 stängdes vattenverket i Färmansbo. Inget vatten kunde utvinnas där då kvaliteten var för dålig. Allt vatten till Surahammar, Ramnäs och Virsbo pumpades från Rävnäs vattenverk, och gör så även i dag. Men SKT AB hävdade ända fram till och med 2006 att det fanns ett reservvattenverk, vilket var helt fel.

I februari 2007 beviljade kommunfullmäktige ett bidrag på 1,2 miljoner kronor till SKT AB för att ett reservvattenverk skulle iordningställas vid Färmansbo. I domslutet från Miljödomstolen daterat den 31 januari 2008 står det på sidan 2 ”inom kommunen finns ingen reservvattentäkt”.

Medborgarna i Surahammars kommun har flera gånger fått läsa i VLT de senaste åren att det inte finns något reservvattenverk i kommunen. I överklagandet som kommunen lämnade 2011 i saltfrågan skriver man att någon reservvattentäkt inte finns. Men vid fullmäktigemötet den 23 januari 2012 lämnas en risk- och sårbarhetsanalys för Surahammars kommun gällande 2010-2014, som fullmäktige godkände. Där skriver man att ”Det finns ett reservvattenverk beläget norr om Ramnäs”.

Berätta sanningen! Dricksvatten är livsviktigt för oss alla!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons