Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HBT-liberaler: Alla barn är lika mycket värda

Annons
Vårdnad. Debattören skriver att barn måste få rätt till sina vårdnadshavare.foto: scanpix

Kvinnor i samkönade äktenskap som skaffar barn tillsammans blir i dag inte automatiskt vårdnadshavare. Det är inte bara konstigt utan helt fel.

De kvinnliga par som i dag skaffar barn genom insemination i Sverige kan båda bli vårdnadshavare först efter att den kvinna som inte bär barnet hos socialtjänstens familjerätt ”erkänner” sitt moderskap. De som däremot inseminerar utanför Sverige omfattas inte av detta.

Här krävs i stället att en faderskapsutredning läggs ned och att sedan medmamman adopterar sitt eget barn. Man undrar varför.

Kan det vara så att anledningen är att de barn som kommer till i Sverige har rätt att få veta vem donatorn är när de har fyllt 18 år, medan barn som kommit till utanför Sverige ofta inte har den möjligheten (eller inte kan kräva den). Vi vet ju också att många barn i dag växer upp i olikkönade familjer där varken barn eller moder vet vem pappan är och där mannen är helt oinformerad, men automatiskt vårdnadshavare.

Det kan ju inte vara meningen att ett barn som planerats gemensamt av två föräldrar och där barnet inte får veta donatorns identitet ska straffas genom att inte få möjlighet att på samma enkla sätt (som genom insemination i Sverige) få medmamman som vårdnads-havare. Det kan ju vara så att den biologiska mamman skiljer sig från medmamman eller avlider innan adoption är klar. I dessa fall så har den mamma som varit med under barnets uppväxt ingen självklar rätt till fortsatt umgänge.

Ur ett barnperspektiv så är detta helt förkastligt! Därmed inte sagt att två föräldrar är bättre än en. Många barn växer upp med enastående, ensamstående föräldrar.

En annan grupp barn som heller inte har något skydd i svensk lagstiftning är de som kommer till genom surrogatmödraskap (värdmödraskap). Vi vet inte i dag exakt hur många barn som kommit till på det här sättet, men längtan efter barn har gjort att för många är det här det enda sättet att kunna skaffa barn och få möjlighet att bilda familj. Det här gäller naturligtvis både samkönade och olikkönade förhållanden.

De flesta av dessa barn föds av en surrogatmamma i andra länder än Sverige och detta är inte oproblematiskt. Man kan fråga sig om dessa kvinnor gör det frivilligt eller om de utnyttjas.

Alldeles oavsett så kommer det att födas fler barn än de som redan har kommit till och därför måste det bli tydligt och reglerat så att dessa barn kan komma hem till sina föräldrar och att båda (eller ensamstående) blir barnets vårdnadshavare. Det finns heller inte i svensk lagstiftning reglerat den födande kvinnans rättsliga status.

Detta är den verklighet som är och det sätt som människor i dag väljer att skaffa barn på. Därför måste lagar ses över så att barn inte behandlas olika. Barn måste få rätten till sina vårdnadshavare!

Den här frågan kan lösas snabbt av oss som ser till barnens bästa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons