Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Heja Sverige

Annons

Det går snart inte en dag utan eländesbeskrivningar av landet Sverige. Snart får ingen svensk känna arbetsglädje, framtidstro eller stolthet över sitt land. "Byt regering", ropar de klagande borgerliga som redan tagit ut valsegern i förskott. "Bort med arbetsrätten, förändra konfliktreglerna, vi vill ha lägre skatt, lägre ersättningsnivåer, avreglera offentliga sektorn, de som inte har jobb vill inte arbeta, och de sjuka är inte så sjuka som de tror". Klagokören kan göras lång. Och om dessa eländesbeskrivningar får fortsätta tillräckligt länge blir de snart självuppfyllande.

Bilden av Sverige och den nordiska modellen är mycket mer positiv utomlands än här hemma. Det berättar en rad oberoende utländska statistikkällor, som inte har något intresse av att presentera en missvisande bild. Enligt OECD har den varit hög både i absoluta och relativa termer. Sociala indikatorer visar entydigt att de sociala förhållandena i Sverige är bättre än i nästan alla andra länder i världen. Detta gäller alltifrån FN:s fattigdomsindex till barna-dödlighet, barn- och allmän fattigdom, utbildning, år med god hälsa, läskunnighet och levnadslängd. Oavsett vilka indikatorer man väljer rankas Sverige högt. Enligt SEB:s senaste sparbarometer blir svenska hushåll allt riktare. Nettoförmögenheten har ökat med närmare 10 procent jämfört med föregående kvartal. SVT:s Aktuellt informerade nyligen att Sverige de senaste tio år haft samma produktivitetsökning som USA.

Internationella forskningsinstitutet med marknadsliberala Världsekonomiskt forum (VF) i spetsen visar att den svenska konkurrenskraften är god både på mikro- och makronivå. I VF:s årliga konkurrenskraftsstudie bedöms Sverige vara ett av de länder som är allra bäst rustat för att skapa tillväxt och produktivitet på medellång sikt. I deras index rankas Sverige som femma i världen, och IDC, ett världsledande konsultföretag inom IT- och telekom, rankar i sitt society index Sverige som tvåa i världen. Lägg därtill att Sverige är ett av de mest globalt inriktade länderna i världen och som har en lönebildning i balans och en vana av att bejaka frihandel och strukturomvandlingar.

Vad beror detta på då? Man kan fråga sig om välfärd leder till tillväxt eller är välfärden ett resultat av tillväxten? Under de senaste tio åren har forskningen visat att sambandet mellan skattekvot och tillväxt inte är entydigt. Men länder med lägre skattekvot kan inte med automatik räkna med högre tillväxt. Högre offentliga utgifter behöver alltså inte leda till lägre tillväxt.

Men detta betyder inte att Sverige är ett land utan problem. Det finns massor att göra! Arbetslösheten måste ständigt bekämpas, företagen och entrepre-nörsandan stödjas och lyftas ännu mer. Låglöneländernas inträde på världsmarknaden håller på att fördubbla den globala arbetsstyrkan i världen och sätta vårt land under tuffa konkurrensprövningar en lång tid framöver. Det vet vi socialdemokrater.

Att i denna tuffa prövning överge solidariteten, välja social dumpning och lämna de svaga åt sitt eget öde tror vi socialdemokrater inte är en lösning som gynnar landet nämnvärt. Inför pågående strukturomvandling behövs massor med nya idéer, självförtroende, uppmuntran, samarbete, jävlar anamma-känsla, ansvar och ödmjukhet. Ständigt och ensidigt gnäll har aldrig utvecklat en människa eller ett land! Däremot konstruktiv kritik, där också det positiva lyfts fram!

De ständiga Sifo- och Temoundersökningarna och allt vad de kallas för, får den allvarliga politiken att framstå som en tips- eller idrottsmatch. Är det vad det svenska folket frågar efter? Förmedlar verkligen medierna en neutral och balanserad information om hur det är ställt i landet Sverige? Så att vi som medborgare kan fatta egna väl underbyggda beslut om livet och vårt land?

Solveig Ingemarsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons