Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hejda övermedicineringen av äldre

Annons

Vi konstaterar att det i dag råder ett läge där äldre människor som går till doktorn för att bli friska i stället kan riskera att bli sjuka. Av våra äldre som läggs in på sjukhus är var tionde där på grund av felmedicinering. Detta måste på alla sätt undvikas. De äldre har inte tid att vänta på reformen En patient - en journal. Åtgärder måste vidtas nu.

Flera oroande rapporter har kommit, bland annat en revisionsrapport från landstinget som nu är ett år gammal - men inget har hänt! Det är sedan länge klarlagt att för mycket medicinering kan göra patienterna sjuka. Kombinationer av flera läkemedel kan vara för-ödande för patienten. Det finns äldre som långsamt förgiftas. Dosen av medicin måste anpassas till förändringar hos patienten. Läkemedel på äldre fungerar inte på samma sätt som på yngre.

Kommunen har ansvar för enskildas välbefinnande och landstinget för läkemedlen. Läkare ansvarar för förskrivningen och äldreomsorgen för att medicinerna tas till exempel på särskilda boenden. Det är ett problem med två huvudmän där ingen har helhetsansvar. Ansvaret måste tydliggöras. Kommunikationen mellan personal som ofta och regelbundet möter de äldre och medicinskt ansvariga läkare måste bli tydligare.

Det finns flera goda exempel från kringliggande landsting där man samarbetat för att nå en bra lösning när det gäller äldres läkemedelsanvändning. I tidningen Dagens Samhälle den 27 januari berättas från Gävle om hur man under en tvåårsperiod halverat användningen av lugnande medel. Detta och andra exempel måste vi ta tillvara i Västmanland och Västerås. Onödig medicinsk behandling medför förutom onödigt lidande för patienten också en stor kostnad för samhället.

Det finns också goda exempel i Västerås, till exempel Herrgärdets vårdcentral som med data-stöd följer läkemedelsanvändningen generellt och därmed också kunnat ifrågasätta omotiverat stor användning av läkemedel.

Följande åtgärder ser vi som ett första steg för att komma till rätta med problemen:

4 Uppföljningen av varje äldres medicinering måste bli bättre. Det ligger på familjeläkarens ansvar att åtgärda eventuella biverkningar. Det handlar om både de som bor i särskilda boenden och de som bor hemma.

4 Uppföljning skall ske av alla patienter som kommer i kontakt med akutsjukvården på grund av läkemedelsbiverkningar. Varje enskilt fall måste utredas.

4 Fallolyckor, som kan vara en följd av att äldre är för kraftigt medicinerade, måste följas upp.

4 Varje år måste minst två läkemedelsgenomgångar ske för att en bedömning ska kunna göras av den enskildes läkemedelsbehov.

4 Varje insättning av ny medicin måste följas upp inom en månad.

4 Informationen måste bli tydligare och landstingets läkeme-delskommittés arbete utvecklas, så att all medicinsk personal får den kunskap som krävs.

4 Ändrad vårdfilosofi och attityd till läkemedelsbehandling bör vara en del i verksamheternas arbete på en sund läkemedelsanvändning.

Majoriteten - socialdemokrater och vänsterpartister - duckar för problemen och skjuter frågan på framtiden med kryptiska och undanglidande formuleringar. Vi anser att landsting och kommun med små medel kan förbättra situationen för personer som har alltför många läkemedel.

Vi anser att rätt medicin i rätt dos hjälper, men felaktiga förskrivningar är ett stort problem som måste åtgärdas nu

Torsten Källberg Elisabeth Unell Elisabet Fridén Inger Elison Thomas Wihman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons