Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemlösa behöver stöd - inte kontraproduktiva lösningar

Annons

Vår artikel där vi menade att hemlöshetsproblematiken inte är så enkel att den löses med uppförande av moduler i olika bostadsområden, har tydligen trampat på en öm tå hos Mats Ericson och Christer Karlsson (VLT den 17 februari), ordförande respektive vice ordförande i individ- och familjenämnden i Västerås stad.

Nu har snart på nytt en vinter passerat i socialdemokraternas och vänsterns Västerås där de hemlösa genomlidit både kyla och hunger.

Det är då en märklig inställning Ericson (v) och Karlsson (s) intar att de som sitter i majoritet i kommunen i alla lägen vet bäst.

Vi har all respekt för det arbete som utförs i individ- och familjenämnden i syfte att finna bra lösningar för de hemlösa och vi är väl medvetna om att det finns en samfälld uppfattning mellan de politiska partierna att kommunen behöver hjälpa till. Men som ansvarskännande förtroendevalda vill vi tillföra ytterligare synpunkter på tänkbara lösningar för att påskynda och lindra de hemlösas svåra situation

Våra funderingar var om det är särskilt verkningsfullt att inrätta modulboende utan stundlig tillsyn till priset av att närboende störs, vilket skapar en fientlighet mot hemlösa, trots att motståndet egentligen avser drogandet och dess effekter. Socialstyrelsen har ju konstaterat vid sina undersökningar att den över-vägande majoriteten av hemlösa är drogberoende.

Med den kunskapen kan ifrågasättas om det utan reguljär tillsyn kan ställas nödvändiga motivationskrav och ge de hjälp-insatser som bör ske med drog-beroende hemlösa för att de ska ta tag i sin situation.

Av den anledningen menade vi att den bästa lösningen för de hemlösa är ett boende där drogpåtändning accepteras vid ankomst, men där påverkan och avtändning är ett mål i verksamheten. En sådan motivations- och gränssättningsverksamhet kräver välutbildad personal och relativt god personaltäthet. Detta erbjuds inte vid modulboende.

Ericson och Karlsson menar tydligen att detta vårt konstaterande är ovetenskapligt och strider mot vedertagen erfarenhet. Vi delar inte den uppfattningen och har stöd från socialarbetare med mångårig erfarenhet på området.

Vi är däremot eniga med Ericson och Karlsson om att kollek-tiva lösningar inte passar alla hemlösa. Av just den anledningen bör Västerås stad satsa på lågtröskelboende med tillsyn som första hjälpen mot hemlöshet kombinerat med ett dagcenter med motivationsträning.

Dessa insatser bör kompletteras med ytterligare hem med motivationsboende som steg två i en kedja att få de hemlösa att acceptera spelreglerna på bostadsmarknaden och där individuella lösningar kan sökas.

Det långsiktiga målet är för vår del att samtliga skall få möjlighet att ha sin egen bostad, men detta förutsätter för de flesta att de får hjälp att klara av de krav som ställs vid sådant boende.

Vi tror därför fortfarande att modulboende är fel metod att få människor tillbaka till reguljärt boende. I stället bör strategin vara att genom en kedja att insatser ge människor tak över huvudet, men hela tiden kombinerat med tillsyn och hjälpinsatser. Slutligen anser vi att driften av dessa hem inte med automatik bör drivas av kommunen. De kan med fördel handlas upp på entreprenad.

Göran Landerdahl

Christer Malm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons