Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Herman Westrup: Vem styr vid nästa kris?

Annons

En sak är säker. En stor allvarlig kris, som starkt påverkar många samhällsfunktioner, kommer att drabba Sverige.

När? Det vet vi inte. Den kan komma snabbt och överraskande.

Men svenska folket kommer inte att godta senfärdighet.

I avsikt att konkretisera detta beskrivs här nedan i korthet ett av många tänkbara scenarier:

En ganska oväntad storm kommer en lördagskväll i slutet av november nästa år. Den är kraftigare än Gudrun 2005 och den berör främst Mälarregionen inbegripet Stockholm, södra Uppland och Sörmland. På morgonen därpå är den fortfarande kraftig och åstadkommer mycket stor skada till exempel i kommunikationer som vägar, järnvägar, farleder till sjöss och i luften samt teleförbindelser med mera. Dessa förbindelser kan i huvudsak inte utnyttjas i östra Svealand. Också människorna påverkas i stor utsträckning fysiskt och psykiskt.

På morgonen är det kaos och stora delar av samhället fungerar inte. Övriga delar av Sverige berörs i varierande grad. Tillståndet i landet är krigsliknande.

En ny nationell krisledning håller på att organiseras. Hur kommer den att verka i detta läge?

Regeringskansliet (RK) har ett stort kansli för krishantering med dygnetruntförmåga under chefstjänstekvinnan Christina Salomonson. Det har beslutats, att detta kansli skall handha frågor inom RK och de skall vara på strategisk nivå. I denna tvärsektoriella katastrof kallas morgonen därpå höga representanter för några av de aktuella operativa myndigheterna till RK, som har att samordna flera myndigheternas agerande.

Det är dock troligt att massmedier och opinionsbildare sätter stor press på politikerna i RK, så att de "tvingas" till operativa beslut i form av inriktningar, prioriteringar, detaljer i samordningen av tvärsektoriella åtgärder med mera.

Det skulle innebära ett mycket krävande dubbelarbete för RK. Statsministern blir då både strategisk och operativ ledare, vilket strider mot vår förvaltningsmodell och kravet på snabbhet.

Det är bra, att en ny myndighet har skapats för att bland annat förebygga olyckor och kriser av olika slag samt stödja övnings- och utbildningsverksamhet och forskning. Vid stormen skall enligt direktiven Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) "verka för att berörda aktörer ges tillfälle att samordna inriktning, information, samhällets samlade resurser med mera.

MBS har således inget operativt ansvar. Myndigheten med dess chef torde ganska snart ha den bästa professionella förmågan i landet att i sådana här krigsliknande lägen styra den totala operativa verksamheten i likhet med ÖB:s agerande i krig.

I detta scenario kommer flera sektorer och myndigheter att agera operativt. Svårigheten för dem är att de själva mycket snabbt skall samordna och samverka utan att ha tilldelats befälsrätt. Av tidigare mångåriga erfarenheter vet man, att myndigheter är mycket obenägna att samordnas eller att samverka. En myndighetschef tar inte gärna order av en annan självständig myndighetschef med ansvar.

Är det en sådan här krånglig organisation vi skall ha? Vem styr?

Landets operativa ledning måste bestå av professionella personer, väl tränade med speciella kunskaper och förmåga, som tar lång tid att förvärva. Det krävs också stor erfarenhet från svåra händelser på regional och lokal nivå samt förmåga att med kraft utnyttja samhällets personella och materiella resurser.

Av Christina Salomonsons utredning och direktiven till Helena Linberg har enligt min uppfattning gränsdragningen mellan strategisk och operativ verksamhet avsevärt sänkts.

Statsrådsberedningen är dock en helt olämplig och oacceptabel arbetsmiljö för operativ ledning. Tidsfaktorn har som bekant en stor och ofta avgörande betydelse för att minska död och mänskligt lidande.

Försvarsberedningens krav att organisera en krisledande myndighet för att åstadkomma en kraftfull styrning och samordning av krisberedskapen under de kaotiska förhållanden som skulle kunna råda i Mälarområdet är riktig och realistisk. MSB med en operativ ledning i en fristående skyddad anläggning i Stockholmsområdet bör ha ett mandat under natten och den närmaste tiden därefter att samordna andra myndigheters och organisationers arbete. Denna analys har godkänts av riksdagspartiernas representanter i Försvarsberedningen.

Observera att när det gäller den säkerhetspolitiska hotbilden i dagsläget prisar Reinfeldt och Tolgfors samma beredning.

Efter den mycket kraftfulla stormen ovan skulle folket ha underkänt regeringens sannolika tillkortakommande. Det krävs som i Italien en professionell ledning, som i krigsliknande miljöer pekar med hela handen.

Vi svenskar bör alltfort vara oroliga för att regeringen på nytt blir senfärdig. Reinfeldt måste våga släppa ifrån sig en tidsbegränsad exekutiv makt.

Herman Westrup

före detta nationell övningsledare i Svenska kyrkan

Åhus

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons