Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HGF: Hur blir det med bostadspolitiken?

Välkomna till Västerås, Socialdemokrater! Ni har några mycket viktiga dagar framför er. Vi hoppas att ni ägnar en del av tiden till att diskutera bostadspolitiken framöver och särskilt hyresrättens framtid.

Annons

Att hyresrätten är mycket viktig för jobben och tillväxten vekar alla vara överens om. Däremot råder det stora skillnader i åsikter om hur mycket politiken ska styra, vilka verktyg som ska användas och vilka regler som ska gälla.

Svensk bostadspolitik har varit framgångsrik. En stark allmännytta har på många håll i landet garanterat god standard till rimliga kostnader för hyresgästerna. Utbudet av andra boendeformer har varit gott. Medborgaren har själv kunnat välja utifrån sitt eget tycke och utifrån plånbok och förutsättningar i livet.

Men nu blåser helt andra vindar. Den sociala bostadspolitiken är snart bara ett minne. Politiken ska inte garantera rättvisa för medborgare med bostadsbehov, det ska marknaden göra.

Bostadsminister Mats Odell (KD) vill nu ha en bred uppgörelse över blockgränserna om den framtida bostadspolitiken. Detta enligt en artikel i tidningen Riksdag Departement. Till grund ska Michael Kochs utredning om allmännyttan och hyressättningen ligga - trots den massiva kritik den fick vid remissomgången. Odell verkar vara beredd att lägga en proposition under året. Han välkomnar dessutom tankegångarna från Socialdemokraternas rådslag, där han tolkar in en välvillig inställning till högre hyror i attraktiva områden och större möjligheter för den enskilde att äga sin bostad.

Detta oroar oss mycket, vi som representerar över en halv miljon hyresgäster. Det finns en stark opinion hos hyresgästerna för att hyresrätten ska fortsätta att utvecklas.

Det finns ett starkt stöd för att bruksvärdesystemet ska behållas och utvecklas. Våra medlemmar vill att de allmännyttiga bostadsföretagen fortfarande ska vara hyresledande och att de ska vara kommunens redskap för att kunna erbjuda medborgarna bra bostäder till rimliga kostnader. Rättvisa mellan olika boendeformer är ett lika starkt krav.

Inför valet 2006 sade Mona Sahlin, mycket tydligt, att självkostnadsprincipen i allmännyttan var en fråga att ta kamp för. När Mona Sahlin höll sitt första sommartal som partiordförande blev hon rent sagt förbannad över den privatisering och utförsäljning som höll på att ske i miljonprogramsområdena. Som nyvald ordförande sade hon att rättvisa och demokrati i boendet var några av de viktigaste frågorna att driva. Men ni socialdemokrater måste helt klart bli mycket tydligare i ert budskap. Mats Odell verkar ha hört helt andra tongångar.

Därför vill vi ha svar på följande frågor:

Kommer socialdemokratin att ställa upp på en bred politisk uppgörelse om framtidens bostadspolitik?

Vilka krav kommer ert parti i så fall att ställa?

Kommer ni fortfarande att slå vakt om de allmännyttiga bostadsföretagen och det hyressättningssystem som finns idag?

Kommer ni att kämpa för rättvisa mellan olika boendeformer, exempelvis när det gäller skatter?

Och till sist - när det gäller kommunernas ansvar - kommer ni som styr där att ta ert ansvar för bostadsförsörjningen? Kommer ni att se till att inte hyrorna inom allmännyttan blir en andra kommunalskatt?

Hans Ohlsson

ordförande

Hyresgästföreningen i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons