Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hjälp inte Sverigedemokraterna! Rösta i kyrkovalet

Annons

Inför kyrkovalet 18 september vill jag särskilt lyfta fram två samhällsfrågor, som jag anser har stor betydelse för hur vår framtid skall se ut.

Det första är det ökande missbruket av alkohol och narkotika, framför allt hos de unga. Media har tydligt rapporterat om det ökande drogrelaterade och ofta oprovocerade våldet och om de gigantiska kostnaderna, som missbruket åsamkar samhället. TCO:s rapport från 2003 visade, att alkoholkostnaderna i form av produktionsbortfall, för tidig död, sjukvård, trafikolyckor, socialvård, poliser, domstolar, kriminalvård och förebyggande arbete år 1998 uppgick till 117 miljarder per år och beräknades inom en snar framtid bli hela 150 miljarder. Nu har den notan stigit ytterligare. År 2005 räknar man med, att kostnaden blir 160 miljarder enligt en undersökning, som IOGT-NTO presenterade i flera tidningar den 29 juni. Konsumtionen hade sedan mitten av 1990-talet ökat med hela 30 procent. Utlagt på en medelstor kommun blev alkoholkostnaderna 153 miljoner kr per år.

Till detta måste läggas allt mänskligt lidande, som drabbar missbrukaren och dennes närmaste, bland andra omkring 200000 barn. Dessutom de stora utgifter, som narkotikan förorsakar.

Jag tror alla är överens om att dessa pengar hade behövts för att stärka skolan och vården av de äldre.

Den andra framtidsfrågan jag vill lyfta fram är främlingsfientligheten.

Enligt kristen människosyn har varje människa ett mycket högt värde oberoende av var man är född, vilka sociala omständigheter man lever i och vilka traditioner man bär med sig. Den, som läser evangelierna i Nya testamentet, ser, att Jesus tydligt praktiserade den hållningen i möten med olika slags människor. Därför är det en plikt för en kristen församling att hävda det sättet att se och en skyldighet att försöka hjälpa dem, som söker skydd hos oss. Integrationen kan underlättas genom en så enkel sak som att ordna mötesplatser för gamla och nya svenskar.

Detta synsätt är helt annorlunda än Sverigedemokraternas, som på en del håll ställer upp i kyrkovalet.

Detta parti lyckades 2001 få två mandat i kyrkomötet, som är kyrkans riksdag, och dessutom representanter i några stiftsfullmäktige. Dessutom ökade de i riksdagsvalet 2002 från 0,4 procent till 1,4 procent. Deras ambition är att lyckas ännu bättre i årets kyrkoval och så skaffa sig en strategisk språngbräda med sikte mot riksdagen nästa år. Partiledaren Jimmie Åkesson har deklarerat, att kyrkovalet blir "ett startskott för riksdagskampanjen".

Sverigedemokraterna ser högerriksdagsmannen Rudolf Kjellén (1864?1922) som sin "partiideolog". Denne värnade om "den germanska rasgemenskapen" och hävdade, att Sverige inte fick bli en fristad för förföljda människor. De står alltså i samma idétradition som nazisterna på 1930-talet.

Följdriktigt har partisekreteraren Björn Söder förklarat, att samhället inte skall acceptera annan religion än den, som är förankrad i det svenska kulturarvet. Alltså bort med moskéerna. Däremot bör fornnordisk och hednisk tro ha en särskild plats i det kristna Sverige. Onekligen en tankegång som är svår att förstå!

Den, som vill motarbeta främlingsfientlighet och rasism och försöka hindra Sverigedemokraterna att få inflytande i Svenska kyrkan för att där skaffa sig en politisk plattform för intåg i Sveriges riksdag, bör alltså inte glömma bort att rösta i kyrko valet. Ett svagt valdeltagande skulle gynna de rasistiska krafterna.

Ingemar Bergmark, kyrkoherde emeritus och ledamot (s) i stiftsfullmäktige i Västerås stift

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons