Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högskolan bör rikta blicken mot Uppsala

Annons

Uppsala universitet är en mer naturlig samarbetspartner för Mälardalens högskola än Örebro universitet, hävdar debattörerna.

Foto: Pressens Bild

Nu har man vaknat i Uppsala. Mälardalens högskola är plötsligt intressant. Västerås och Eskilstuna nämns internt som tänkbara campus till Sveriges kanske mest ärevördiga universitet.

Under sin tidiga expansion hade Mälardalens högskola starka band med Kungliga tekniska högskolan, KTH. Det var säkert nödvändigt med tanke på den dominans ABB och andra högteknologiska företag hade i närområdet. Men det kylde troligen också ner relationerna med universitet i Uppsala. I dag är förutsättningarna annorlunda. ABB har minskat sin verksamhet i Västerås. Ett symptom inom utbildningsområdet är också ABB:s minskade engagemang i industrigymnasiet.

Förutsättningarna för Mälardalens högskola, liksom även för Västerås och Eskilstuna, är helt andra i dag. Drömmen om ett Universitet Mälardalen med Västerås och Eskilstuna som huvudorter lär knappast bli av. Det lär över huvud taget inte bli några fler universitet i Sverige inom överskådlig framtid.

Förutsättningarna för Uppsala och universitet har också förändrats. För att kunna expandera och framför allt få mer pengar till forskning behövs ett större underlag, det vill säga studenter. En flaskhals är bland annat boendefrågan. Därför är det kanske inte så konstigt att man i "Kontakt", som är en internpublikation vid Uppsala universitets humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, diskuterar idén att högskolorna i Gävle, Dalarna och Mälardalen blir delar av Uppsala universitet (http://www.hum-sam.uu.se/[email protected]).

På så sätt skulle norra Europas största universitet bildas och fungera på samma sätt som till exempel prestigeuniversitetet Penn State i USA som har 18 campus över hela Pennsylvania. En tanke som mycket väl fasar in mot de diskussioner som

redan förs över kommungränserna i Mälardalen.

Om man flyttar blicken västerut pågår i dag diskussioner om ett samgående mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet. Enmansutredaren Örn Taube har föreslagit ett sådant sammangående och de två högskolorna har nu tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att i detalj gå igenom förutsättningarna. En bakgrund, som vi tidigare nämnt, är att regeringen knappast lär uppgradera någon ny högskola till universitet efter att Mitthögskolan blev universitet vid årsskiftet. Mälardalens högskola och Örebro universitet är ungefär lika stora vad gäller grundutbildning medan Örebro är större beträffande forskning.

Men en förutsättning för en sammanslagning är att anslaget till forskning ökas. Någon garanti för detta finns dock inte. I dagens läge är det knappast politiskt gångbart att späda på kassan med ytterligare statliga pengar och resurser. Hedersdoktoratet, som den senaste tiden fått stort utrymme i folkmun och i massmedierna, liksom löftet om en medicinsk fakultet i Örebro, kommer säkert att vara hämmande.

Dessutom kan man ifrågasätta om Örebro är en "naturlig" samarbetspartner för Mälardalens högskola. Om man till exempel samordnar utbildningar så att en utbildning läggs ner i Västerås och bara drivs i Örebro; kommer då studenterna att verkligen åka till Örebro eller blir det i stället Uppsala och Stockholm som då kniper studenterna? Den naturliga kontaktriktningen borde vara österut och inte västerut.

De före detta högskolorna kunde då bidra med duktiga lärare, forskare och doktorander. För enskilda ämnen skulle det medföra en expansion. Nya forskningsprojekt och utbildningar skulle kunna se dagens ljus på ett helt annat sätt i ett samarbete med Uppsala universitet. Redan i dag finns många personliga kopplingar mellan Uppsala, Eskilstuna och Västerås. Både inom utbildning och näringsliv finns krafter som med största sannolikhet kommer att frigöras på ett helt annat sätt i samarbete med Uppsala universitet. När man nu börjat uppmärksamma frågan från Uppsalahåll, tycker vi att regionala företrädare - i såväl Uppsala, Västerås som Eskilstuna - bör titta närmare på detta, innan man låser sig för en lösning. Och det bör göras omgående, innan alltför många mentalt fastnat för Örebro som framtidspartner.

Carl G Thunman

Gunnar Dalborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons