Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur länge ska vi vänta?

Annons

I Affärsvärldens tillväxtliga rasar Västerås arbetsmarknadsregion från plats 59 till plats 72. Kanske inte en för stunden oroande utveckling. Men för Västerås, som vill ha en positiv befolkningsutveckling med ambitionen att vara en trivsam stad att leva i får väl raset ändå tas som en väckarklocka. På frågan om vad som nu behöver göras för att vända utvecklingen uppåt igen så svarar kommunstyrelsens ordförande: "Jobba på att vi ska vara en tilltalande kommun. Det gäller infrastruktur, upplevelser och utformning".

Infrastrukturfrågorhar varit heta i den politiska debatten senaste tiden och då främst med fokus på tågtrafiken. Beträffande utformning, om med det menas förnyelse av stadsbilden, så har även stadsmiljöfrågorna utsatts för livlig debatt. I ordet upplevelser lägger jag in bland annat kulturfrågor. Tyvärr upplever jag det som så att det inte varit samma debattengagemang på det området.Är det möjligen så att kulturupplevelsefrågorinte är tillräckligt viktiga i kampen om väljarna i höstens val?

Vi västeråsare har givetvis olika smaker och skiftande önskemål om vad staden förväntas erbjuda oss i upplevelser. Det är därför viktigt att så många intressen som möjligt kan bli tillgodosedda. Grunden för upplevelser för många västeråsare och för dem som funderar på att bli västeråsare är, tror jag, att staden erbjuder ett rikt utbud av kulturliv med musik, teater, konst, museer och bibliotek, likaväl som staden månar om varierat sport- och friluftsliv.

Kulturupplevelser är utomordentligt viktiga i en människas välbefinnande. Ett rikt och varierat kulturupplevelseutbud har även ett stort värde i marknadsföringen av vår stad.

I dessa dagar är musiken högaktuell då Orkesterutredningen kommit med ett betänkande om det framtida musiklivet i landet med fokusering på den symfoniska musiken och här är Västerås sinfonietta med i bilden.

Västerås Musiksällskap - Sinfoniettans vänförening - inbjöd i maj företrädare för de politiska partierna i kommunfullmäktige och företrädare för Sinfoniettan till ett öppet samtal på Biblioteket om Orkesterutredningens innehåll och vad detta kan betyda för Sinfoniettans framtid. Önskemålet bland musikälskare i Västerås är sedan länge att Sinfoniettans musiker skall bli heltidsanställda.

Nuvarande ordning att musikerna har halvtidstjänster kombinerade med andra anställningar är långt ifrån någon god lösning. Musikerna har en tung arbetssituation, konsertutbudet begränsas, rekrytering av musiker kan äventyras.

Orkesterutredningen skissar på ett samarbete mellan Västerås sinfonietta och Sörmlands Teater Musik för att förhoppningsvis därmed kunna skapa en "Mälardalens sinfonietta", en heltidsorkester. En intressant skiss som de närvarande förtroendevalda såg positivt på liksom övriga deltagare vid detta samtal.

Men frågorna var också många. Hur länge ska Sinfoniettan och dess lyssnare vänta innan denna skiss kan omsättas i verkligt arrangemang? Finns det någon möjlighet att snarast komma i gång med något projekt i utredningens anda? Varför har städer mindre är Västerås råd att ha en heltidsorkester? Varför är kulturfrågorna i vår stad satta på undantag i den dagliga politiska debatten?

Hoppas att den positiva stämning, som rådde vid samtalet om Sinfoniettan och framtiden, utmynnar i att Sinfoniettan snarast blir en heltidsorkester!

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons