Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Husmark Pehrsson (m): Rehabinsatserna stärks

Annons

Talesättet "att ramla mellan stolarna" används när man vill beskriva att samhället inte alltid räcker till för människor som har flera olika behov samtidigt. Men sedan 2003 är det möjligt för kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att samarbeta ekonomiskt för att lösa uppgifter som kräver medverkan av flera parter.

Norra Västmanlands samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskassan i Västmanland, Arbetsförmedlingen i Västmanland, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Mellan november 2007 och oktober 2008 pågår projektet Arbetslivscoacher. I projektet erbjuder socialförvaltningarna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg individuellt stöd och regelbunden handledning åt personer som har behov av samordnad rehabilitering för att kunna ta steg närmare arbetsmarknaden.

Arbetslivscoacherna har som uppgift att ge koncentrerat, individuellt stöd med en tät uppföljning, och att ansvara för att processen mot arbetslivet hålls intakt. På detta sätt har arbetslivscoachen både en stödjande roll med ett begränsat antal individer och en samordnande roll gentemot olika myndigheter och samverkansinsatser.

De grupper som prioriteras är ungdomar som har särskilda behov, personer utan

ersättning från Försäkringskassan som har långvarigt försörjningsstöd, socialt hand-ikappade personer som saknar sjukdomsinsikt, samt personer med dold problematik exempelvis missbruk.

Styrkan med finansiell samordning är att lösningarna kan anpassas till lokala förhållanden. Flexibiliteten är stor när det gäller själva sättet att organisera verksamheten. Tyvärr är lagstiftningen samtidigt ganska oflexibel när det gäller finansieringen av den verksamhet som bedrivs.

Enligt dagens lagstiftning måste de fyra samverkande parterna i ett samordningsförbund bidra med lika stora andelar. Dock finns det också verksamheter där tre parter ser en möjlighet att samordna sin verksamhet, men där den fjärde parten kanske inte behöver involveras i lika stor utsträckning.

Statskontoret har pekat på att detta i många fall kan vara ett hinder när man bildar ett samordningsförbund. Eftersom regeringen vill att den verksamhet som bedrivs i

samordningsförbund på sikt ska komma alla län och alla kommuner till del aviserade regeringen i budgetpropositionen att den

finansiella samordningen ska göras mer

flexibel.

Ett steg i denna riktning togs redan vid

årsskiftet då möjligheten för Försäkringskassan att direktfinansiera rehabiliteringsinsatser i landstingen öppnades. Nu tas

nästa steg. Genom en förändring i Lagen om finansiell samordning kommer de med-

verkande parterna i ett samordningsförbund att kunna bidra med olika stora andelar. Det kommer dock alltjämt att krävas medverkan av samtliga fyra parter för att bilda ett

förbund. Socialdepartementet presenterar förslagen i en departementsskrivelse som nu har skickats ut på remiss.

Jag hoppas att dessa förändringar, tillsammans med den av regeringen aviserade

rehabiliteringsgarantin, kan bidra till att

stärka rehabiliteringsinsatserna och förhindra att människor i behov av stöd från flera olika myndigheter samtidigt i fortsättningen "hamnar mellan stolarna".

Cristina Husmark Pehrsson (m)

socialförsäkringsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons