Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyckleri om konsumentfrågor

Annons

Efter att i flera år i rad ha kritiserat Västerås lokala konsumentpolitik, slår nu folkpartiet - lämpligt till EU-valet den 13 juni - sina plötsliga lovar kring konsumenternas rättsskydd i EU.

I VLT den 24 maj räknar Göran Landerdahl (fp) punktvis upp varför han nu tycker att konsumentfrågorna är viktiga. Att hans parti i sina senaste budgetar lagt förslag på nedläggning av Konsument Västerås nämner han dock inte med en rad. Hyckleri kallar jag sådant för!

Om man tycker att konsumentfrågorna är så viktiga som Göran Landerdahl nu hävdar, varför vill då hans parti förminska den lokala konsumentverksamheten genom att föreslå en sammanslagning med miljö och hälsa och samtidigt minska deras anslag? Nog är miljö- och konsumentfrågor tillräckligt viktiga för att få egna arbetande politiker och tjänstemän.

Vad gäller EU:s förslag till tjänstedirektiv finns det en risk att direktivet leder till lönedumpning om det inte utformas och beslutas på rätt sätt.

Hela direktivet genomsyras av att det är statliga myndigheter som bestämmer minimilöner och sköter övervakningen, eftersom det är det vanliga i andra länder i Europa. I Sverige är det facket som sköter detta. Detta sker idag på den arbetsplats där arbetet utförs.

Med den uppbyggnad direktivet för närvarande har, blir den övervakningen mycket svår att upprätthålla när det gäller utländska företag. Enligt direktivförslaget får myndigheterna där arbetet utförs, normalt bara rapportera regelöverträdelser - inte vidta några åtgärder.

Hur ska myndigheterna i Greklandkunna kontrollera att grekiska företag sköter sig när de utför sitt arbete i Sverige? Varför skulle de prioritera det arbetet när grekiska företag kan tjäna pengar och bli framgångsrika genom att bryta mot reglerna när de arbetar i Sverige? Grundtanken i direktivförslaget är att tjänsteföretagen bara ska behöva följa de regler för etablering och utövande av tjänster som gäller i det land där de är registrerade, i ursprungslandet. Detta strider helt mot den princip som fackföreningsrörelsen driver, att det är reglerna i det land där arbetet utförs som ska gälla.

Det medlemsland, där tjänsterna utförs, får mycket små möjligheter att reglera hur tjänsterna ska utföras. Även ansvaret för att reglerna följs ligger på myndigheterna i det land där företaget är registrerat, även när arbetet sker i andra länder.

Direktivförslaget innebär även att vi i Sverige får upp till 25 olika regelsystem för att utföra tjänster. Uppdragsgivare, konsumenter, anställda och myndigheter tvingas anpassa sig och hålla reda på alla olika regelsystem som finns i Europa.

Fackföreningsrörelsen i EUoch däribland Sverige har hittills varit positivt inställd till en gemensam marknad, eftersom en sådan kan bidra till en god ekonomisk utveckling och nya jobb. Men den inställningen har grundats på att den gemensamma marknaden bygger på social hänsyn och ett regelsystem som motverkar social dumpning.

Det är den skillnaden som gäller vid valet till EU-parlamentet. De som ligger till höger om socialdemokratin tycker att marknaden reglerar allt själv, medan vi till vänster vill ha fortsatt ordning och reda och visa social hänsyn på marknaden. Människor är inga handelsvaror!

SOLVEIG INGEMARSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons