Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Individen har mer ansvar för jämställdhet än politikern

Annons

Anna Wallén (s) skriver i VLT den 4 augusti att: Skillnaden mellan kvinnors och mäns villkor handlar om hur samhällets resurser fördelas och hur arbetet organiseras. Det Anna Wallén missar är att jämställdhet handlar om att utöka valfriheten för individen och inte att reglera förhållandena i ett offentligt styrt skattesubventioneratsystem.

Jämställdhet har sin början i de värderingar som vi får med oss hemifrån av föräldrar och närstående och av dem som är våra förebilder. Det är inte genom tvång, lagstiftning och politiska åtgärder som de stora förändringarna sker. Vi har alla ett personligt ansvar för att attitydförändring skall ske. Anna Wallén tar i sin artikel upp nivåerna i försäkringssystemen men, glömmer att berätta att det blir allt fler som i dag förs över från sjukersättning och a-kassa till sjukbidrag med en ersättning på 64 procent.Människor som av olika orsaker inte kan försörja sig eller av annan anledning behöver stöd och hjälp skall garanteras detta. Men staten har också ett ansvar för att det är så få som möjligt som behöver offentligt stöd. Med moderat arbetsmarknadspolitik blir det fler jobb, lägre arbetslöshet och högre nettoinkomster när man har ett arbete. Det stärker individen i arbetslivet och samhället genom personlig utveckling och ökad tillväxt. Det är den nuvarande socialdemokartiska politiken som resulterar i att över en miljon svenskar lever på bidrag, vilket är både inhumant och ovärdigt ett modernt samhälle.

I landstingen och kommunerna arbetar närmare 80 procent kvinnor. Könsuppdelningen är också markant inom vissa yrkesgrupper. Den största yrkesgruppen i lönestatistiken är vård- och omsorgspersonal. I den gruppen återfinns närmare 440 000 anställda. Det kommer att bli ett allt större behov av vård- och omsorgstjänster i framtiden. Efterfrågan på en tjänst ökar också om det finns en fungerande marknad med konkurrens. Ökad konkurrens inom vård och omsorg ökar också förutsättningarna för kvinnor att starta eget och ger anställda en möjlighet att välja arbetsgivare.

Fler arbetsgivare och konkurrens ger en bättre löneutveckling för anställda inom vård och omsorg, samt en större möjlighet till att bestämma över sin arbetstid.

Det är dags att slå hål på myten om vem det är som köper hushållsnära tjänster. Det är alla. Anna Wallén visar på vänsteruppfattningen att familjen i allmänhet och mannen i synnerhet ska omyndigförklaras. Enligt vänsterfallangen drar sig mannen ofta undan ansvaret för hem och barn, och köper sig fri via hushållsnäratjänster. Forskning från Finland, där man införde detta redan 1997, visar att efterfrågan till stor del kommer från yngre dubbelarbetande småbarnsföräldrar och pensionärer.

I Sverige skulle ett sådant system också kunna bidra till att människor lämnar bidragsberoendet bakom sig och övergå till egen försörjning, samt att många svarta jobb blir vita. Det innebär även att det blir en tryggare anställning och försörjning för de som arbetar inom detta område.

Jämställdhet är viktigt. Inte för att vi alla är lika, utan för att vi alla är olika men lika mycket värda. Vi moderater arbetar för att alla har rättighet att välja sina liv utifrån egna förutsättningar och intressen och undanröja de hinder som idag gör detta omöjligt.

Ann-Kristin Ekman

Elisabeth Unell

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons