Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ines Vikblom: Behandla alla diagnoser lika

Annons
Är du sjuk? Först när alla patienter blir lika behandlade, oavsett diagnos och sjukdom, kan vi tala om en jämlik och jämställd svensk hälso- och sjukvård, skriver Ines Vikblom.foto: scanpix

Sedan slutet av 2007 skriver jag debattartiklar i VLT för att försöka påverka den svenska hälso- och sjukvården och därmed kunna bidra till en förbättring av den, särskilt för personer med permanenta funktionsnedsättningar, framför allt kroniska.

Anledningen till att jag ville att påverka var, att jag som patientanhörig till min man med MS-sjukdom fick en stor inblick i den svenska sjukvården från ett inifrånperspektiv. Innan dess hade vi som trebarnsfamilj bara goda erfarenheter av den svenska barnsjukvården. I mina tidigare debattartiklar har jag flera gånger skrivit om hur det är när den svenska hälso- och sjukvården inte fungerar.

Genom min egen sjukdom, cancertumör i tjocktarmen, som diagnosticerades den 8 juni i år, har jag nu upplevt även svensk sjukvård från dess allra bästa sida. Inom den kolo-rektala sektionen inom kirurgkliniken har sjukvårdspersonalen förstått att man måste tillämpa ett processtänkande, där man ser till patientens bästa.

På ett föredömligt sätt har sektionen utarbetat ett vårdprogram utan väntetider och utan prestige mellan olika kliniker som är inblandade i cancersjukvården. Denna sektion inom kirurgkliniken fick 2010 den prestigefyllda utmärkelsen Guldskalpellen.

Jag har enbart positiva saker att säga om den kolorektala cancersjukvården i Västmanlands län, där snabba undersökningar, operationer och cellgiftsbehandlingar är en självklarhet, för att personalen har förstått att cancer är en aktiv sjukdom. Ju tidigare patienter upptäcks och behandlas, desto bättre blir resultaten.

På Landstinget Västmanlands hemsida står det i ett pressmeddelande från den 28 juni 2011 att under hösten ska ett regionalt cancercentrum (RCC) etableras i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion. Även i de andra fem sjukvårdsregioner ska ett RCC etableras. RCC är ett led i den nationella cancerstrategin som regeringen presenterade 2009. Syftet med ett RCC är att kunna klara av det ökande insjuknandeti cancer de kommande åren och att förbättra vårdkvalitén.

Fortfarande är det nämligen så att olika cancerdiagnoser skiljer sig åt när det gäller vem man är och var man bor. Med andra ord är den socioekonomiska bakgrunden och bostadsort två väldigt viktiga och avgörande faktorer för insjuknandet och dödligheten i cancer. Dessa ojämlikheter ska genom RCC suddas ut så småningom.

Västmanland ligger i jämförelse med andra landsting i femårsöverlevnad över riksgenomsnittet för sju av tio cancerdiagnoser. Bland dem finns just tjocktarms- och ändtarmscancer. Jag hade med andra ord väldigt tur att jag, om man får uttrycka sig så, fick rätt sorts cancer. Ända från början när diagnosen under pågående undersökning ställdes för min del fram till i dag, då jag redan fått den första omgången av cellgiftsbehandlingen, så känner jag mig i väldigt trygga händer.

Bemötandet av och informationen om sjukdomen genom sjukvårdspersonal har hittills enbart varit mycket positiv. Vi har till och med kunnat skratta mycket tillsammans, ända in i operationssalen. Jag känner mig glad och lycklig över att ha fått den bästa sjukvården i Sverige.

En fråga återstår dock: Varför kan inte alla sjukdomar och diagnoser behandlas som tjocktarms- och ändtarmscancer? Varför kan inte alltid patienten stå i centrum och fokus ligga på snabbt tillfrisknande eller rehabilitering om så behövs när det gäller de kroniska sjukdomar, och gränser mellan olika kliniker/sjukhusenheter inte ha någon betydelse längre?

Först när alla patienter blir lika behandlade, oavsett diagnos och sjukdom, kan vi tala om en jämlik och jämställd svensk hälso- och sjukvård. Dessutom måste större betydelse läggas på rehabilitering, oavsett om det är akuta åkommor eller kroniska.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons