Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ines Vikblom: Dags för nationell sjukvårdsgaranti om god vård

De senaste veckorna har västmanlänningar kunnat läsa i VLT hur sjukvården ser ut i detta landsting ur ett patient- och personalperspektiv.

Annons
Bäst med staten. Försäkringskassan drivs nationellt, varför inte sjukvården? Foto: Sanna Sjöswärd

Många invånare blev nog tagen på sängen hur sjukvården fungerar i verkligheten, se exemplet med cancerpatienten Ulf Ullin. Det de flesta dock inte har tagit upp i sina artiklar och insändare är att vården måste sättas in i ett systemperspektiv.

Det betyder att om man ska spara pengar inom vården, måste den som föreslår det, vara medveten om vad det får för konsekvenser på både kort och lång sikt. Det finns nämligen sedan den 1 juli 2008 en så kallad rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser för sjukskrivning och tidiga insatser. Just tidiga insatser betonas i förarbeten till införandet av rehabkedjan, där det står att tidiga insatser ska främst ges inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatsen.

Hur förhåller då sig faktumet att flera patienter med olika diagnoser, varav många i arbetsför ålder, inte får den vård de behöver för att så snart som möjligt kunna återgå till arbetslivet efter adekvata insatser från sjukvårdens sida?

Det är väldigt bra att sjukvården äntligen diskuteras med dess enorma problem med väntetider, tillgänglighet, bemötande och till och med underlåtenhet av vård och rehabilitering. I min nyligen utkomna studie Den nya rehabiliteringskedjan och arbetslivsinriktad rehabilitering ur försäkringskassahandläggarens perspektiv belyser FK-handläggarna just problemet med en inte fungerande vård gång på gång (http://www.mdh.se/bibliotek/tjanster/elektroniskpublicering).

Det finns nämligen ett nationellt försäkringsmedicinskt beslutsstöd för sjukskrivning och en enhetlig nationell rehabkedja med fasta tidsgränser som gäller för alla invånare i Sverige, oavsett var de bor. Sjukvården däremot är en lokal fråga på frivillighetsbasis, med vårdgarantier som avser flera månaders väntetid och utan som helst några patienträttigheter. Med andra ord kan aldrig dessa olika system fungera tillsammans.

Ett annat problem är att Västerås stad vill ge sina kommunanställda en privat sjukförsäkring. Då måste man fråga sig: Har Västerås stad tappat förtroendet för sjukvården som ges av Landstinget Västmanland? Dessutom är ett problem i det hela att man inte har tänkt på att anställda med medfödda eller förvärvade sjukdomar som kan vara kroniska, aldrig skulle kunna ta en sådan privat försäkring.

Ett annat problem är landstingsskatten, där en del av den går till sjukvården. Varför ska vi då betala den, när vi inte kan räkna med vård inom landstingets gränser? Som räkneexempel kan jag ta min ms-sjuke man som under 30 år har betalat landstingsskatt, där enbart pengar för sjukvården omfattade cirka 450 000 kronor. Efter dessa 30 år blev han dock sjuk i progressiv ms. När han behövde vård i form av undersökningar, behandlingar och framför allt rehabilitering, för ms är en kronisk sjukdom som inte gå att bota, då skulle han inte få det, bland annat på grund av att dessa patienter inte är prioriterade i vårt landsting. Resonemanget håller alltså inte, dels för att individer har betalat in pengar via skatt till sjukvården i tron att kunna få hjälp den dag man blir sjuk och dels för att rehabiliteringskedjan inte medger några passiva sjukskrivningar längre!

Just för att det är valår måste sjukvården offentligt diskuteras och debatteras, inklusive dess finansiering framöver. Med en alltmer åldrande befolkning och avancerad teknik samt nya mediciner och behandlingar kan inte sjukvården minska sitt anslag. Precis som en nationell sjukförsäkringsreform infördes den 1 juli 2008, behövs det nu i nästa steg införas en nationell sjukvårdsreform som garanterar alla individer i Sverige en god vård på lika villkor oavsett kön, ålder, etnicitet, diagnos/sjukdom, socioekonomisk bakgrund och bostadsort. Först då kan rehabiliteringskedjan fungera fullt ut.

Ines Vikblom

patientanhörig Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons