Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ines Vikblom: Landstinget har tappat fokus på helheten

I lördagens VLT var det andra gången som insatt personal i verksamheten pekade på de konsekvenser som de lagda sparförslagen får på viss verksamhet.

Annons

Första gången var den 9 februari ("Överläkare: Rationella sparförslag kräver visioner"). Det är skrämmande att läsa dessa artiklar!

Personalens arbetsmiljö verkar enligt överläkarna redan idag inte vara som den borde vara enligt arbetsmiljölagen, som säger att alla medarbetare på en arbetsplats ska ha en såväl god fysisk som psykosocial arbetsmiljö och ohälsa ska förebyggas.

Måste det verkligen först hända misstag av personalen i behandlingen, innan landstingspolitiker och ansvariga tjänstemän förstår vad besluten angående sparförslag egentligen leder till?

Landstingsrådet Magnus Edlund (m) uttalade sig i lördags om att "Problemet är att vi kan hjälpa så oerhört många fler människor med svåra sjukdomar idag än för 20 år sedan. Behandlingar kostar mycket pengar". Jag tror inte som han att lösningen blir att människor måste köpa privata sjukförsäkringar för att få den vård som en patient behöver. Alla betalar ju landstingsskatt.

Frågan blir i stället, om man kan behandla allt fler, måste då inte landstinget får utökade resurser? En annan fråga som är ännu viktigare är: Hur kan den befintliga verksamheten effektiviseras så att pengar kan sparas?

Överläkarna som skrev den 9 februari pekar på en del lösningar i sin artikel som handlar om att visioner behövs för hälso- och sjukvården när det ska sparas pengar. De skriver att det "krävs nämligen strategiskt tänkande och förmåga att göra kloka satsningar". Läkarna föreslår bland annat att "sjukvården i Västmanland (bör) satsa på patientorienterade, funktionella centrumbildningar". Dessa centra skulle vara oberoende av klinik- och divisionsgränser och där kunskap från olika specialiteter möts med målet att ge bästa möjliga vård för patienterna.

På överläkarnas tankar kan jag ställa upp till 100 procent. För just "bästa möjliga vård för patienterna" verkar tyvärr inte stå i centrum alla gånger i sjukvård som ges i landstingets regi. I likhet med den redan etablerade "Bröstenheten" kunde det bildas till exempel "Neuroenheten" med ansvar för diagnosställandet av olika slags neurologiska sjukdomar, individuell patientinformation om sjukdomstillstånd och möjliga behandlingsformer, efterföljande rehabiliteringsutredning fysisk som psykiskt i neurologiska team med olika specialistkompetenser, uppställande av rehabiliteringsplan skriftligen enligt lagen, intensiv sammanhållen rehabilitering och återkommande kontinuerlig rehabilitering samt eventuell behandling med mediciner beroende på diagnos. Som överläkarna skriver i sin artikel skulle ett sådant centrum innebära god kontinuitet och trygghet för patienten.

I och med att ett sådant "Neurocentrum" inte finns idag, kan patienten som i min mans fall hamna på tre olika kliniker/divisioner och därmed hamna mellan stolarna. Det kallas för resursslöseri! Patientens kroppdelas mellan det fysiska respektive psykiska i behandlingen trots att båda delarna hör ihop! Om det hade funnits ett fungerande neuroteam, som idag finns enbart på pappret i form av en tjusig broschyr, hade landstinget kunnat spara ofantlig mycket pengar på sin ineffektiva verksamhet! Ingen tar ansvar för patientens säkerhet och uppföljning av olika punktinsatser, där fokus på helheten totalt har tappats bort!

Sammanfattningsvis efterlyser jag tydliga rutin- och processbeskrivningar, där man kan se ett flöde från när patienten får sin diagnos till behandlingens slutmål inklusive översyn av organisation av olika verksamheter. På så sätt kan landstinget verkligen effektivisera sin verksamhet och spara mycket pengar. Inte genom att lägga ner vårdavdelningar och ännu mer stressar personalen. En god arbetsmiljö skapar glada och motiverade medarbetare som i sin tur kan ge patienterna en god och säker vård.

Ines Vikblom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons