Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ines Vikblom: Långt kvar till målet för Landstinget

Den 14 maj 2009 kom Socialstyrelsen med sin rapport Bra kan bli bättre (Hälso- och sjukvårdsrapport 2009).

Annons

Under avsnittet Internationell jämförelse skriver Socialstyrelsen att ”Hälso- och sjukvården har i mångt och mycket byggts upp utifrån akuta sjukdomstillstånd som fordrar korta och intensiva behandlingar. Verksamheterna fungerar inte lika bra när det gäller att ta hand om människor med kroniska sjukdomar som behöver fortlöpande insatser från hälso- och sjukvården i form av till exempel rehabilitering”. Det faktum att rehabiliteringen för kroniskt sjuka inte fungerar i Västmanlands landsting har jag redan belyst i flera artiklar under förra året. 

Kunskap genom medicinsk forskning ska leda till bättre vård och ökad hälsa. Det finns dock flera exempel på att Landstinget Västmanland inte tar tillvara den kunskap som finns inom vissa områden. Bland annat finns det redan i dag mycket medicinsk kunskap, riktlinjer, lagar och till exempel Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstödet för många sjukdomar/diagnoser. Vad ska man göra som patient eller patientanhörig, när landstinget blundar för dessa kunskapskällor? Hur kan man förklara att till exempel Stockholms läns landsting tillämpar internationellt erkänd kunskap inom till exempel rehabiliteringsområdet för neurologiskt sjuka, men däremot inte Landstinget Västmanland? Varför inte gör internationella jämförelser mellan länder i EU angående behandling och rehabilitering av till exempel kroniskt sjuka? Forskningen sker över nationsgränser. 

Man kan inte annat än förvånas över hur det är möjligt att information om, vård och behandling av vissa sjukdomar undanhålls patienter i många landsting i Sverige, utan att patienter kan göra någonting åt situationen. Vården är med andra ord definitivt inte jämlik om man jämför landstingen inom Sverige med varandra. 

Att implementera ny kunskap blir bara tomma ord, så länge inte vården verkligen ser till att ha patientens bästa som utgångspunkt i det dagliga arbetet. Det är bland annat redan känt sedan 1999 att rehabilitering är fortfarande den enda vägen för att upprätthålla eller förbättra funktioner hos patienter med diagnosen multipel skleros (MS). Detta fick även deltagare som besökte konferensen Neuro-2009 den 31 mars i Västerås höra. 

Bland deltagarna fanns även landstingspolitiker på plats. Rehabiliteringen av MS-sjuka beskrivs också tydligt i MS-sällskapets rekommendationer för dessa patienter i Sverige, där intensiv sammanhållen medicinsk rehabilitering ska kombineras med kontinuerlig rehabilitering på hemmaplan.

Med andra ord finns det redan mycket kunskap om vård och behandling inklusive rehabilitering. Frågan är bara varför man inom Landstinget Västmanland fortfarande inte använt sig av den kunskap som sedan länge redan finns? Trots att åtskilliga vetenskapliga artiklar innehåller, förutom fokus på den fysiska biten av en sjukdom, även den psykosociala, finns det i Landstinget Västmanland ingen uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar och deras behov av framför allt åtgärder för psykiska problem! Rehabiliteringsverksamheten för kroniskt sjuka är helt enkelt underdimensionerad om man tittar på antalet patienter inom länet och uppbyggnaden av verksamheten. 

Man blir häpen vilka möjligheter patienter har i Tyskland och andra europeiska länder när det gäller behandling/rehabilitering. Där har patienter rätt till behandling som ges på vetenskaplig grund. Stockholm är redan på rätt väg. Landstinget Västmanland har en lång bit kvar om målet är att verkligen tillämpa kunskap som ska leda bland annat till ökad hälsa. För att komma dit måste hela landstinget, politiker och professionen ha patientens bästa i centrum, på vetenskaplig grund och över klinik- och divisionsgränser! 

Ines Vikblom

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons